Suplent 2. Cristina Òdena Rufié


SUPLENT NÚMERO 2️⃣ CRISTINA ÒDENA RUFIÉ

✔️ 47 anys
✔️ Cap de Servei de Tresoreria en una administració pública

ℹ️ És la primera vegada que decideix formar part de la llista Som Espluga, tot i que ha estat una persona implicada al grup de treball de Som des del 2019.