SOM Espluga demana, per segona vegada, que es facin públics els imports i els conceptes de les retribucions que reben els regidors i les seves agendes polítiques.

El proper dijous dia 30 de març hi ha ple a l’Ajuntament de l’Espluga. En aquest ple, el grup municipal de SOM Espluga-AM presenta una moció per tal de que siguin publicades a la seu electrònica de l’Ajuntament les retribucions de l’alcalde i els regidors. I també l’agenda política dels càrrecs electes.

La societat actual, la del segle XXI està distanciada de la classe política, la corrupció i la poca eficàcia és una de les causes d’aquest distanciament. Els politics locals, son els politics mes propers al ciutadà i son els que mes poden fer per tal de reduir aquesta distància, i fent un pas endavant amb la transparència pot ser un bon incentiu per que la distància es redueixi.

Amb el fet que les retribucions i les agendes polítiques siguin totalment públiques i transparents pretenem aconseguir que els ciutadans puguin controlar que les retribucions que han percebut els seus representants són coherents i d’acord amb les tasques detallades a la seva agenda política i efectivament realitzades.

Aquesta proposta es troba tant al programa electoral de SOM Espluga com al Codi Ètic que subscriuen tots els membres de la llista electoral.

TEXT DE LA MOCIÓ:

Moció que presenta el Grup Municipal de SOM Espluga – Acord Municipal per tal que es publiquin, de manera periòdica, les retribucions de l’alcalde i regidors de l’Ajuntament, així com les seves agendes polítiques.

Atesa la importància que ha de tenir pel Consistori mantenir la seva credibilitat fent, entre altres, polítiques i actuacions transparents i responsables;

Atès el dret que tenen els ciutadans d’estar correctament informats de tot allò que fa referència al Consistori;

Ateses les possibilitats pràctiques i econòmiques que ofereixen els mitjans de comunicació digitals;

Proposem que s’acordi:

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí faci públiques, les retribucions que perceben els càrrecs electes de l’Ajuntament: l’alcalde i els regidors. Aquesta publicació ha de ser detallada en els conceptes (sou, dietes, assistències, etc.) i en les quantitats.

Així mateix, i per tal que la població espluguina estigui totalment informada de les accions i tasques que desenvolupen els càrrecs electes del consistori, l’Ajuntament publicarà, també a la seu electrònica de l’Ajuntament, les agendes polítiques derivades de les activitats retribuïdes dels càrrecs electes.

 

Anuncis

Les mocions del Ple de setembre s’aproven per unanimitat, totes elles proposades per Som Espluga

Som Espluga lamenta que se’ls hagi mentit en el procediment d’una de les propostes plantejades per l’equip de govern.

El punt número 3 de l’ordre del dia del Ple Municipal de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí celebrat el dijous 29 de setembre de 2016 era l’aprovació del compte general de l’exercici 2015. Som Espluga, a la Comissió Especial de Comptes, ja havia votat favorablement a l’aprovació del compte general. Per això, en aquest Ple, Som Espluga va emetre un vot favorable en aquest punt.

En el quart punt de l’ordre del dia, la modificació 4/2016 i 5/2016 del pressupost municipal d’habilitació i suplement de crèdit mitjançant transferències, l’equip de govern va plantejar dues modificacions del pressupost (4/2016 i 5/2016).

La primera modificació consistia en traslladar 3.000€ de la partida de promoció comercial (dotada amb 15.000€) a una nova partida anomenada “Conveni UBE” [Unió de Botigues i Empreses de l’Espluga]. En relació a aquest canvi, Jordi Miró va exposar que dels 15.000€ inicials de promoció comercial ja se n’havien gastat més de la meitat. A més, si ara hi havia la possibilitat de signar aquest conveni, era gràcies a la proposta que Som Espluga va fer durant la negociació dels pressupostos 2015: augmentar de 8.000 a 15.000 € la partida en qüestió, per tal d’afavorir el comerç local. Miró va preguntar si hi havia algun projecte concret o iniciativa determinada a la qual l’equip de govern tingués intenció de destinar els diners que restaven en la partida de promoció comercial (uns 4.000 €).

La segona modificació consistia en ampliar amb 16.000€ la partida d’arranjament de camins (inicialment dotada en 49.000€). En el Ple celebrat el mes d’agost, el regidor Josep M. Vidal ja havia proposat al regidor Antonio Vendrell d’ampliar aquesta partida, motiu pel qual Jordi Miró va manifestar que la modificació es veia amb bons ulls des de SOM. Tot i això, va interessar-se per saber si les feines realitzades a Bosc del Baix del Comú, que pugen a més de 6.000€, i les feines d’arranjament del camp de futbol es pagaven amb diners de la partida d’arranjament de camins. L’equip de govern va respondre que les feines al Bosc facturades corresponien a la franja més propera al camí i que es considera zona d’influència, per la qual cosa sí que la despesa es podia carregar en aquesta partida. Quant a les feines realitzades al camp de futbol, es va exposar que en aquest indret s’hi havia actuat aprofitant l’arranjament de camins propers, per la qual cosa també es computava la despesa en la partida esmentada.

Som Espluga va votar a favor d’aquestes dues propostes de modificació de pressupost.

El punt número 5 de l’ordre del dia era l’aprovació dels fitxers de protecció de dades de caràcter personal, per la instal·lació de càmeres de videovigilància a l’Oficina de Turisme. Josep M. Vidal, de SOM Espluga, va començar la seva intervenció dient que la legislació sobre aquest tema era complexa i feixuga, però que des de SOM Espluga s’havia buscat informació i assessorament sobre la protecció de dades i la instal·lació de càmeres de videovigilància.

Vidal va procedir a llegir una part del decret, en el qual es fonamentava la necessitat d’instal·lar càmeres de videovigilància al fet que a l’Oficina de Turisme hi ha la botiga de venda de records, i una de les treballadores del servei té una deficiència visual, i es podria donar el cas de quedar-se, en algun moment puntual, sola a l’oficina. Per tal de protegir les persones que hi treballen, el local i les mercaderies, resulta necessari procedir a la col·locació de videocàmeres en aquest espai. Vidal ja va puntualitzar que no es tracta d’una treballadora amb deficiència visual sinó d’una treballadora invident. El regidor de SOM Espluga, tot recordant que les càmeres s’instal·len després que un treballador de l’Ofcina de Turisme fos denunciat per presumpte delicte continuat d’agressió sexual, va titllar de “cínics” els arguments que sostenia l’alcalde en el decret que va llegir, i va exposar diverses qüestions a l’alcalde:
Per quin motiu s’instal·len les càmeres? S’instal·len perquè hi ha una treballadora invident? No confien en les seves tasques? La contractació per part de l’Ajuntament d’una persona invident porta lligada com a llosa la instal·lació de càmeres de videovigilància al seu lloc de treball? Ens han robat per un import superior als 4.000 que ens costarà instal·lar aquestes càmeres?
L’alcalde va respondre que no tenien constància de cap robatori, cosa que va estranyar encara més a l’oposició.

“No entenem la motivació” va dir Vidal. D’altra banda, el regidor de SOM Espluga, va constatar que en el projecte al qual havien tingut accés, no sortia especificat qui podrà visualitzar les imatges ni el temps que aquestes romandran emmagatzemades, tal i com marca la llei. També va preguntar per què es va iniciar primer l’expedient de compra de les càmeres i després l’expedient que motiva la compra de les càmeres.

Tot seguit, Vidal es va interessar per les dates dels expedients. Havia detectat que no quadraven amb la realitat, ja que el dia 3 d’agost el mateix regidor havia anat a l’Ajuntament a demanar l’expedient sobre el projecte d’instal·lació de càmeres. Llavors el secretari municipal va respondre que l’expedient estava sota custòdia de l’alcalde i que no li podia facilitar. Vidal va explicar que no li podien mostrar perquè aquest expedient encara no existia en aquell moment. “Em van mentir”, va exposar el regidor al Ple. El 26 de setembre Vidal torna a demanar l’expedient i va ser llavors quan va detectar que l’esmentat expedient tenia una data d’inici posterior al 3 d’agost, dia en què se li havia afirmat que l’expedient estava sota custòdia de l’alcalde. Vidal va acusar l’alcalde i el secretari d’haver-lo mentit en aquest tema, però ells no van donar cap tipus d’explicació per aquest fet tant greu.

MOCIONS

Punt 6 de l’ordre del dia: Moció de rebuig a qualsevol forma de violència de gènere al municipi de l’Espluga de Francolí, que presenta el grup municipal de Som

Aquesta moció es va presentar per urgència al passat Ple, celebrat el 4 d’agost, però l’equip de govern va votar en contra de la urgència de la moció al·legant la complexitat jurídica de la proposta i que el moment no era el més indicat. Som Espluga havia entregat una còpia del document a tots els grups municipals i al secretari.

Finalment, a la Junta de Portaveus prèvia al Ple del mes de setembre es va negociar el contingut d’aquesta moció i només se’n van canviar dues expressions.
Laura Ruiz de Porras va ser l’encarregada de defensar la moció durant el Ple. La regidora va recordar que a Catalunya es produeix una agressió cada tretze hores i que l’any passat es van denunciar un total de 679 agressions, però que moltes agressions no es denunciaven i que es calcula que en realitat podrien haver sigut gairebé 4.000 en total, o sigui, una agressió cada dues hores. Ruiz de Porras va recalcar que moltes d’elles es produïen a la feina, un fet que provocava un descens en les denúncies, ja que les víctimes tenen por de perdre la feina. Va exposar que l’Ajuntament, en conjunt, s’havia vist sorprès per una denúncia d’abusos sexuals i no s’havia sabut respondre amb celeritat i de manera predeterminada. Aquesta era la motivació de la presentació aquesta moció: dotar la institució de procediments i mecanismes adients per fer front a futures situacions de tipus similar. A través de la moció es declarava el rebuig absolut cap a totes les formes de violència de gènere, s’instava l’Ajuntament a elaborar un protocol conjunt amb el Consell Comarcal de la Conca, a donar suport als programes de sensibilització del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a la Dona) i a seguir amb la difusió dels valors d’igualtat, de tolerància i de respecte a la diferència entre tots els ciutadans.

La moció va ser aprovada per unanimitat.

Punt 7 de l’ordre del dia :Moció per la creació d’un reglament de consultes populars no referendàries a l’Espluga de Francolí, que presenta el grup municipal de Som

Jordi Miró va defensar la proposta de Som Espluga recordant que al programa electoral d’aquesta formació política per a les eleccions del maig del 2015 ja es feia esment que la participació ciutadana és fonamental en l’activitat política municipal i que s’introduiria el concepte de participació a diferents àmbits de la decisió política. Concretament, en el programa electoral es proposava la regulació d’instruments de les consultes populars. Miró va afegir que això permetria, per una banda, facilitar la participació directa de la ciutadania en els assumptes municipals i que dotaria el consistori d’una eina per a poder consultar a la ciutadania tots aquells temes que es considerin convenients.

La moció va ser aprovada per unanimitat dels 10 regidors presents.

Punt 8 de l’ordre del dia: Moció per a l’ordenació del trànsit rodat a l’Espluga de Francolí que presenta el grup municipal de Som

Aquesta proposta de Som Espluga pretenia donar resposta a les necessitats actuals de circulació del municipi, que en els darrers anys han canviat considerablement: aparcaments, sentits de circulació, manca de passos de zebra elevats, etc. Per tot això, Vidal va defensar aquesta moció, a través de la qual s’instava l’equip de govern a seguir estudiant la implantació de sentit únic en alguns carrers concrets, determinació de passos de zebra en zones problemàtiques o passos elevats en punts negres.

Aquesta moció també fou aprovada pels 10 regidors presents. SOM Espluga vetllarà perquè totes les aportacions realitzades en aquest sentit es duguin a terme i així la circulació i la convivència entre cotxes i vianants pugui millorar-se als carrers de l’Espluga.

 

SOM Espluga continua fiscalitzant l’acció de govern a l’Ajuntament de l’Espluga

En el Ple de setembre, l’agrupació d’esquerres de l’Espluga de Francolí va denunciar que s’hagués nomenat a dit, sense concurs públic i per màxima urgència la persona que ha de substituir les tasques d’un treballador que s’ha jubilat

 

El Ple del passat dijous 29 de setembre es va iniciar amb l’aprovació de l’acta anterior, a continuació es va donar compte dels decrets d’alcaldia i tot seguit es va debatre i aprovar el compte general de l’exercici 2015, la modificació 4/2016 i 5/2016 del pressupost municipal, la creació dels fitxers de protecció de dades de caràcter personal i les tres mocions que va presentar SOM Espluga: la de rebuig a qualsevol forma de violència de gènere al municipi, la moció per la creació d’un reglament de consultes populars no referendàries i la moció per a l’ordenació del trànsit rodat. Finalment hi va haver el torn de preguntes on SOM Espluga es va interessar per diversos temes d’actualitat municipal.

El Ple es va iniciar amb l’aprovació de l’acta del ple anterior, celebrat 4 d’agost de 2016 tot i ser el del mes de juliol. En aquest punt SOM Espluga va fer diverses aportacions, entenent que el contingut de l’acta no reflectia, a parer del grup de l’oposició, el contingut del ple anterior en els següents aspectes concrets:

– Es va demanar que a l’acta hi constés que l’anterior Ple va ser gravat pel grup de SOM Espluga. Prèviament s’havia informat que Ple actual també s’estava gravant.

– També es va sol·licitar que hi constessin les respostes que l’equip de govern va donar sobre la pregunta que SOM Espluga va fer en referència a la cessió gratuïta d’ús de la piscina municipal a la regidora Èrika Soriano per motius personals.

– També es va sol·licitar que s’inclogués a l’acta l’agraïment que va fer SOM Espluga a l’alcalde per haver demanat disculpes públicament sobre les errades del programa de la Festa Major.

 Laura Ruiz de Porras no va trobar bé que a l’acta, pel que fa als actes de cultura popular, només remarqués que es queixava de que la  presentació del Francolí va durar massa.

– Que les preguntes i respostes que va fer el regidor de SOM Espluga, Josep M. Vidal, no van ser recollides de manera literal a l’acta, tal i com havia demanat aquest regidor. Vidal va recordar l’obligació de plasmar tot allò que es sol·liciti que a l’acta consti de manera literal i més en un tema delicat com el que es va tractar.

Finalment, com que el secretari municipal no va recollir totes les esmenes que va presentar SOM Espluga, aquest grup hi va votar en contra, provocant un empat en la votació (cinc a cinc), ja que un regidor de CiU, Jordi Torre, no va assistir al ple. L’empat es va desfer quan en la segona votació l’alcalde va utilitzar el seu vot de qualitat.

 El segon punt de l’ordre del dia era sobre els decrets d’alcaldia . Els regidors de SOM Espluga vam preguntar sobre diferents factures en concret. Per primer cop en aquesta legislatura, l’equip de govern i el secretari municipal es van queixar sobre la concreció de les preguntes, dient que no es recordaven de totes les factures que autoritzaven. Alhora, van demanar que les preguntes fossi enviades abans de la celebració del Ple i així podrien saber de quines factures es necessita algun aclariment. Recollim la proposta i des de SOM Espluga treballarem amb antel·lació per a poder obtenir la informació que considerem convenient sobre la despesa que s’executa des del Consistori. Tot i això, creiem que amb voluntat i l’ús de noves tecnologies es podria tenir accés digital a les factures al moment, la qual cosa permetria fer els aclariments necessaris de manera pública al Ple i constarien en acta.

En el torn de preguntes es va preguntar a la Regidora de Festes si s’havia pagat la factura del sopar del grup de diables del dissabte de la Festa Major 2016, que estava en mal estat. La regidora Èrika Soriano va contestar que sí. Aida Morgades va insistir preguntant quina explicació havia donat el restaurant sobre el mal estat del menjar. Soriano va explicar que el restaurant argumenta que els diables van entrar tres quarts d’hora tard al sopar i que, en fer molta calor, durant aquests 45 minuts es va fer malbé el menjar. A la regidora Morgades li va estranyar que l’equip de govern dones credibilitat a la resposta del restaurant.

Seguidament, el regidor Xavier Rosell va fer un prec sobre el solar que hi ha a l’Avinguda Catalunya, tocant al carrer de Sant Miquel, on hi ha un mur molt baix i un desnivell considerable. SOM Espluga va considerar que es podria donar el cas d’una caiguda perillosa i, per això, el grup demanava que l’Ajuntament requereixi al propietari que hi posi remei o que el mateix Ajuntament instal·li una barana per la part de la vorera, amb l’objectiu de prevenir accidents.

Al ple del 4 d’agost corresponent al mes de juliol, la regidora Laura Ruiz de Porras va preguntar per la col·locació de l’escala que unirà els carrers Terra Alta i Ermita. En no haver-se instal·lat en el moment de celebració del Ple de setembre, la regidora va tornar-ho a preguntar. La resposta de l’equip de govern va ser que el retard es devia al fet que l’industrial que l’està construint tenia molta feina. Ruiz de Porras va remarcar que les soldadures de les baranes que s’havien instal·lat al carrer de l’Ermita estaven molt mal fetes, i que això provocava que la barana quedés irregular, cosa que no es podia consentir.

La següent pregunta, formulada per Morgades, anava dirigida a la regidora d’Ensenyament per saber quants alumnes hi han inscrits a l’Escola Municipal de Música per al curs 2016-2017. La regidora va respondre que encara no ha tingut la reunió amb la directora de l’escola i que al ple següent n’informaria.

Com en el ple anterior, Ruiz de Porras va tornar a preguntar a la regidora M. Jesús Martín sobre com estava la borsa de voluntariat. La 1a tinent d’alcalde va respondre que hi ha un voluntari en actiu i quatre que hi estan interessats però s’ha de buscar l’usuari, és a dir, la persona a qui donar el servei. La regidora també va comentar que estan pendents de tenir tríptics, organitzar xerrades i posar-ho a la web municipal per fer-ne promoció.

El regidor Josep M. Vidal va comentar que a la cruïlla del C/Pau Casals amb el C/ Anselm Clavé no hi ha cap senyalització “d’stop” pintada a terra. A més, la  vegetació de la cantonada dreta d’aquest encreuament dificulta la visibilitat als cotxes que fan aquest stop. Vam exposar que des de SOM crèiem que era urgent indicar de manera adequada aquesta intersecció. El regidor Joan Amigó va recollir la proposta i va dir que es faria.

El portaveu de SOM Espluga, Jordi Miró, va lamentar que durant la inauguració de la Festa de la Verema l’alcalde no va presentar el director de l’INCAVI als regidors de SOM Espluga, com ja ha passat altres cops amb altres autoritats convidades. Miró es va interessar per saber quina regidoria i com s’organitzava la Festa de la Verema. David Rovira, sense respondre sobre la no presentació d’autoritats als regidors de SOM Espluga, va dir que la festa l’organitza la Regidoria de Turisme, que de les infraestructures se n’encarrega l’Ajuntament i, dels actes, la Denominació d’Origen Conca de Barberà.

Aida Morgades es va interessar pels resultats de l’enquesta de la Festa Major, impulsada des de l’equip de Govern. Va preguntar quantes persones l’havien respost i com es valorava des de la Regidoria de Festes. La responsable política d’aquest àmbit va respondre que la nota mitja amb la que és valorava la festa major era entre un 7 i un 8 i que l’enquesta l’havien respost unes 34 persones. SOM Espluga va aportar que no es pot dir que es fa una bona valoració de la Festa Major si de 4.000 habitants només en contesten 34.

Sobre l’acte de l’11 de Setembre, Vidal va recordar que des de la Secció Local de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), L’Espluga de Francolí per la Independència, es va demanar en públic que la senyera estelada lluís al balcó de l’Ajuntament no només un dia a l’any sinó tot l’any. Vidal va preguntar que si el fet de veure que tots els assistents a l’acte de la Plaça de la Vila menys l’equip de govern van aplaudir la idea, els va fer canviar de parer. La resposta de Rovira va ser que l’Ajuntament és la casa de tothom i només posaran la bandera de l’Ajuntament i la Senyera.

Xavier Rossell va exposar que té constància que preocupa als espluguins l’estat del C / Anselm Clavé. Tot i saber que no està als pressupostos, va demanar si es podrien arreglar almenys els clots. El regidor Joan Amigó va dir que era un carrer on s’hi ha de fer una intervenció integral, que hi ha el projecte però no els diners.  El mateix regidor de SOM Espluga va preguntar pels transformadors de llum de la urbanització Carreras i el del carrer Castell, que acostumen a espatllar-se quan plou i quina solució posarien o quina solució demanarien a la companyia elèctrica. David Rovira va dir que la companyia canviarà els transformadors.

Rossell va comentar que al Parc Freginal esta descuidat, amb les herbes molt altes. L’alcalde va dir que l’empresa que s’encarrega de la jardineria del parc encara no ha vingut a arreglar-ho, tot i que l’han avisat varies vegades.

També es va preguntar per la taxa de les llicències de comerços a l’Espluga. Actualment és de 300€, encara que sigui per canvi de local. Des de l’agrupació d’esquerres vam fer una reflexió: si volem promocionar i ajudar el comerç local, es podria aplicar una % de bonificació d’aquesta taxa en aquest tipus de casos. El regidor Joan Amigó va dir que ho proposéssim l’any que ve de cara als pressupostos.

A continuació vam interessar-nos per saber, arran de l’obertura d’un nou habitatge turístic, si existeix algun reglament vigent de regulació en aquest sentit. L’alcalde va puntualitzar que la Generalitat sí però que l’Ajuntament no.

Ens vam interessar per saber quines mesures prendrien a la plaça Sant Miquel, on hi ha una autèntica plaga de llimacs que afecten als arbres. Aquest és un fet que havia denunciat a través de les xarxes socials un veí de la zona. El regidor Joan Amigó va dir que s’estava utilitzant un producte per fer que els llimacs no surtin i així no ataquin als arbres. Des de SOM Espluga també vam demanar que, ja que està encintat el perímetre d’afectació i està prohibit aparcar-hi, almenys es col·loqui un cartell explicant el motiu i les actuacions que s’hi estan realitzant. D’aquesta manera els veïns estarien informats.

SOM Espluga també va preguntar si hi havia algun problema amb els pregons, ja que últimament no havien sonat a l’hora, inclús amb temes tan delicats com els enterraments, quan algun dia han estat pregonats l’endemà de l’enterrament. També vam preguntar si s’havia demanat disculpes als familiars dels difunts. Joan Amigó va dir que es tenia constància que el programa que tira els pregons no funciona bé, però que estava en procés de solució.

Va haver-hi una sèrie de preguntes que no es van poder formular perquè no el regidor Jordi Torre no va assistir al Ple, havent excusat la seva presència. Per exemple quantes entitats havien formalitzat la petició per formar part del Consell de Participació Sectorial d’Entitats i quan seria la pròxima reunió; com havia anat l’estiu a nivell turístic, quants visitants han passat per la Ruta Templera, Museu i Cova i quantes pernoctacions hi havia hagut o bé la descoordinació de contingut entre l’Ebando i la pàgina de Facebook “Veu Pública” de l’Ajuntament de l’Espluga.

Jordi Miró es va interessar pel procés que es va seguir per cobrir la baixa per jubilació d’unt treballador de l’Ajuntament. El portaveu de SOM Espluga va preguntar per què es va nomenar a dit amb “màxima urgència” la persona que ha de cobrir una plaça vacant per una jubilació que feia mesos que es sabia que es produiria. Va preguntar amb quin criteri es va decidir i si havia altres aspirants. Miró va recordar que durant aquest estiu s’han produït dos nomenaments més per “màxima urgència”, però que aquests es troben motivats per dos motius: baixa inesperada de la persona titular de la plaça i que les persones que han substituït temporalment als funcionaris afectats havien participat en altres processos de selecció, i per tant, l’Ajuntament tenia el seus currículums per examinar i poder valorar la idoneïtat de cada nomenament. SOM Espluga va donar a conèixer públicament aquest tema el passat dijous 6 d’octubre, aquí podeu consultar el comunicat que es va emetre.

A continuació, el regidor Vidal va insistir en demanar que es retransmetessin els plens, tal i com s’havia acordat en el ple anterior. També va preguntar si ja s’havia agilitzat la recerca d’un periodista per engegar l’emissora municipal. L’equip de govern va respondre que ja van enviar l’oferta al Col·legi de Periodistes i que estaven a l’espera de rebre candidatures. Vidal va preguntar per què en aquest cas es farà un procés de selecció obert i en el cas de la substitució de la persona jubilada no. Va preguntar si l’interès de l’equip de govern era que no hi hagués emissora municipal perquè la gent no s’assabentés del dia a dia municipal o  nomenaments sense procediments transparents. Vidal va tancar la intervenció preguntant si l’alcalde obriria torn obert de paraules al públic assistent, cosa que no va fer en els dos plens anteriors i que el grup de SOM Espluga va posar de manifest en el Ple.

Per acabar, Jordi Miró va reclamar que l’alcalde no convoqués el ple d’agost quan el Reglament diu clarament que els plens seran cada mes. Miró va dir que percep que l’alcalde no convoca els plens quan hi ha temes complicats.

Miró va recordar a Rovira que l’alcalde havia dit feia poc en un acte del seu partit que: “És el temps de la gent jove i de pensar en el futur amb noves estructures i maneres de fer.” El portaveu de SOM Espluga va preguntar a David Rovira si tenia previst deixar l’alcaldia per a donar pas a noves maneres de fer i crear noves estructures o bé si això només eren declaracions per quedar bé de cara la galeria.

SOM Espluga s’oposa a un procés opac de selecció de personal

En el Ple Municipal del 29 de setembre de 2016 de l’Ajuntament de L’Espluga de Francolí, el grup municipal de SOM-Espluga-AM va denunciar que s’hagués nomenat a dit, sense concurs públic i per màxima urgència la persona que ha de substituir les tasques d’un treballador de l’Ajuntament que s’ha jubilat.

Per cobrir aquest lloc de treball es va nomenar una persona com a funcionari interí, mitjançant un decret d’alcaldia.

El decret signat per l’alcalde, de data de 23 de setembre de 2016, deia: “El funcionari de carrera JTG en data d’avui accedeix a la situació de jubilació quedant vacant la plaça que aquest ocupava.

Atès la manca de personal per poder executar les tasques del lloc de treball que ocupava el funcionari JTG, cal pel procediment de màxima urgència cobrir interinament el lloc de la RLT amb codi 01.01.01.04.”

Crida l’atenció que el lloc de treball s’hagi de cobrir amb la “màxima urgència”, doncs que es produiria aquesta jubilació se sabia des de fa molt de temps. Com a grup municipal de SOM Espluga, en vam tenir notícia abans de les eleccions municipals, és a dir, abans del maig del 2015. Per tant la màxima urgència es produeix ara perquè no hi hagut previsió de fer-ho més aviat; la màxima urgència s’ha creat expressament per poder col·locar a qui l’alcalde vulgui?

El decret segueix: “Es creu que la persona adient per a que pugui cobrir aquest lloc de treball, és el senyor RAC, essent les seves dades personals les que consten a l’expedient.”

És una persona adient per aquest lloc de treball? No ho posem en dubte. Però potser no l’única.

Des del grup municipal de SOM Espluga qüestionem explícita i públicament el procediment que s’ha seguit per prendre aquesta decisió. Costa poder determinar si una persona és la idònia per a desenvolupar una feina si no s’ha fet servir cap més criteri que la decisió del senyor alcalde. Cap més dada, sense cap examen ni prova concreta, sense publicar la vacant enlloc i, per tant, sense donar cap oportunitat de presentar-se per cobrir la vacant a totes les persones que potser també són adients per aquesta feina. No es tracta de noms, persones i càrrecs, es tracta de ser transparents i fer les coses ben fetes.

El millor de tot, però, ve quan al Ple Municipal del passat dia 29 de setembre de 2016, els regidors de SOM Espluga van preguntar a l’alcalde quan sortiria la plaça esmentada a concurs. “Sortirà a concurs per validar-la”, va ser la resposta. Es veu que ara, com durant els foscos anys 60, els concursos-oposició serveixen per validar el que ja s’ha decidit en un despatx.

La transparència, la igualtat d’oportunitats i el lliure accés a la funció pública haurien de ser valors dels quals es fes bandera, amb fets, des de tota l’Administració, inclòs l’equip de govern de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí. Però es veu que això és gairebé ciència ficció a l’Espluga; tot depèn d’estar tocat pel dit diví de l’alcalde.

SOM Espluga presentant el seu Codi Ètic que va subscriure durant la campanya electoral 2015.

SOM Espluga presentant el seu Codi Ètic que va subscriure durant la campanya electoral 2015.

Grup Municipal Som Espluga-AM

Aquest dijous no es celebrarà ple a l’Espluga de Francolí.

 

PLE MARÇ

Avui, últim dijous de mes, s’hauria d’haver celebrat el Ple ordinari corresponent al mes d’agost. L’alcalde, per segona vegada en aquesta legislatura, ha decidit no convocar el Ple d’aquest mes. Mentrestant, del 4 d’agost al 29 de setembre, quasi durant dos mesos, l’Equip de Govern no donarà explicacions de la seves tasques i responsabilitats.

Segons el ROM (Reglament Orgànic Municipal), en el seu article 8 punt 1, estableix que “La sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí serà mensual…”. És la segona vegada aquesta legislatura que l’alcalde no convoca el ple ordinari corresponent, la primera va ser el mes de novembre del 2015, quan s’havia d’aprovar la moció de suport al procés del 9N. Durant els darrers vuit anys s’ha celebrat Ple a l’agost, a excepció del 2013, fins i tot havent-hi alcaldessa en funcions.

SOM Espluga vol que tothom pugui estar informat de l’activitat de l’Ajuntament. És per aquest motiu que, tant a la última junta de portaveus com a l’últim ple SOM Espluga va proposar que els Plens es tornessin a retransmetre, a partir del proper Ple. L’Equip de Govern va recollir la proposta.

Som Espluga demana a David Rovira, per tercera vegada i per escrit, que s’adoptin mesures cautelars en relació a l’actual situació de l’Oficina de Turisme

Es demana que s’iniciï un expedient disciplinari, que s’adoptin mesures cautelars i que s’elabori el protocol d’actuació davant l’assetjament.

343eb432-6d03-4788-8cb7-876a7d41f531

En relació a la situació del treballador del Patronat Municipal de la Cova-Museu de la Font Major, que resta en llibertat amb càrrecs per presumpte delicte continuat d’agressió sexual, abusos sexuals i tracte vexatori o degradant contra un persona a les seves ordres, el Grup Municipal de Som Espluga-AM vol manifestar que els presumptes fets denunciats s’han d’esclarir dins de l’àmbit judicial, tot respectant la presumpció d’innocència. En l’àmbit administratiu i laboral, independentment de la via judicial, SOM Espluga manifesta que no es pot actuar com si no existís la denúncia, i que al tractar-se d’uns presumptes fets que podrien constituir faltes molt greus s’ha d’actuar ràpidament, adoptant mesures cautelars.

Per tot això Som Espluga ja va demanar, la mateixa setmana que es va produir la detenció del presumpte agressor, que s’estudiés la possibilitat de decretar mesures cautelars. Els regidors de Som ja van manifestar la necessitat d’actuar amb rapidesa degut a la gravetat dels fets. La petició es va fer en el marc d’una reunió convocada pels mateixos regidors de Som Espluga, davant la falta d’informació per part de l’equip de govern, tot donant un marge de set dies perquè aquests tinguessin temps d’actuar degudament.

Passades dues setmanes, observant que l’alcalde no havia actuat d’acord amb el que s’esperava, Som Espluga va demanar explicacions a David Rovira durant el Ple del passat dijous 4 d’agost. Per segona vegada es va demanar que l’alcalde, com a màxim responsable del personal de l’Ajuntament, adoptés mesures cautelars.

A dimecres 10 d’agost, veient que no tenim constància que s’hagi adoptat cap mesura cautelar, a dos quarts d’onze del matí els regidors del Grup Municipal Som han entrat a registre una petició per escrit adreçada a l’alcalde David Rovira. En aquest escrit es fonamenta jurídicament la petició esmentant els articles legals que són d’aplicació en aquest cas. També es raona que la reincorporació del treballador imputat pot generar un ambient de treball inadequat, que aquest pot influenciar en les versions dels fets de la resta de persones treballadores com a possibles testimonis i que aquest fet pot generar alarma social per part de la societat espluguina.

Amb tots aquests fonaments, els cinc regidors d’aquesta formació municipal, han demanat que s’iniciï un expedient disciplinari en el qual s’adoptin mesures cautelars (com ara que el presumpte agressor no s’incorpori a la feina fins que el tema quedi resolt), que s’elabori de manera immediata el protocol d’actuació davant l’assetjament sexual i que l’alcalde faci arribar la petició a l’instructor de l’expedient informatiu.

Grup Municipal Som Espluga-AM
info@somespluga.cat
http://www.somespluga.cat
Facebook.com/somespluga
Twitter @somespluga

Resum de les aportacions, precs i preguntes de SOM Espluga al ple de gener de 2016

SOM Espluga retreu a David Rovira que hagi plantejat a l’Equip de l’Espluga FM Ràdio, en forma d’ultimàtum, la proposta per engegar l’emissora municipal. 

Preguntes sobre l’acta anterior

Es va iniciar el Ple amb la lectura, per part del secretari municipal, de l’acta del Ple anterior, el de desembre de 2015.

La regidora de SOM Espluga, Laura Ruiz de Porras, en relació a aquest document va citar el paràgraf següent:

“Finalment [el regidor de SOM Espluga Josep Maria Vidal] torna a treure els papers que en el Ple passat el Secretari no es va voler mirar i als que ha fet referència en el primer punt de l’ordre del dia de la sessió d’avui per ensenyar que a la portada no hi apareixia cap nom i per tant no es podia saber de qui eren. Examinats aquests es comprova, que tal com ja havia dit el secretari, i així ho va reflectir a l’acta, es referien al Sr. Antoni Vendrell”.

Tot seguit Ruiz de Porras va preguntar com podia produir-se el fet que el secretari no es llegís un document entregat per un regidor. També va preguntar com és que feia constar a l’acta que els documents lliurats feien referència al regidor Antoni Vendrell si no s’havien examinat. A continuació Ruiz de Porras va instar el secretari a demanar disculpes.  

El portaveu del Grup Municipal de SOM Espluga, Jordi Miró, va exposar sobre l’acta del ple anterior feia referència a una intervenció seva al punt de precs i preguntes que no va constar en acta. Intervenció en la que lamentava l’absència del senyor alcalde per motius de salut (raó per la qual li va desitjar una ràpida recuperació) però també perquè no podia dirigir els seus comentaris a l’alcalde directament durant la celebració del passat Ple. Miró va dir que ell no clasificaria de queixes les seves paraules, sinó que el que va fer va ser “constatar uns fets, uns incumpliments del ROM per part de l’alcalde i una deixadesa en l’exercici del seu càrrec.“Des de l’últim ple ordinari, el 29 d’octubre, han passat diverses coses de les que em sembla que no es poden deixar passar. Primer, la no convocatòria del ple ordinari del mes de novembre, la queixa no la vaig basar sols en el ROM si no també en l’acord del ple d’organització. I pel que fa a l’absència de l’alcalde en els Consell d’alcaldes, també estaria be que hi constés la resposta de l’alcaldessa accidental en el sentit que no sabia si hi podria anar una persona diferent al Consell d’alcaldes i també estaria bé que es recollís la meva resposta en el sentit que altres pobles ho fan, per tant l’Espluga també ho pot fer.”

Referent al fragment de l’acta: ”quan es fa menció a l’ADF fa que s’enceti una polèmica entre aquest regidor [Antoni Vendrell (Espluga Viva – CP)] i el Xavier Rosell, sobre l’ajuda i suport que reben per part de l’ajuntament, i sobre si havien demanat o no ajuda per a uns vestits.” el regidor Xavier Rosell (SOM Espluga – AM) diu que no és del tot cert, perquè en aquest punt ell mateix va agrair la tasca de l’ADF i recorda que només va comentar que era una entitat important per l’Espluga i que s’hauria de donar tot el suport possible. Rosell recorda que aquest comentari va fer que el regidor Vendrell li digués “m’ha estranyat que en el punt dels pressupostos no parlessis d’aquest tema”.

Ni el secretari ni l’alcalde accepten cap modificació de les proposades per SOM Espluga, per tant, l’acta es sotmet a votació i rep 5 vots a favor (els corresponents als grups de Convergència i Unió i Espluga Viva-CP) i 5 en contra (els de SOM). Com que hi ha hagut empat, es repeteix la votació, i la suma dels vots de SOM Espluga torna a ser la mateixa que els dels grups de CiU i EV-CP, per tant, l’alcalde exerceix el seu vot de qualitat tot aprovant l’acta.

Preguntes sobre els DECRETS d’alcaldia

Pel que fa als decrets d’alcaldia, els regidors de SOM Epsluga també formulen un seguit de preguntes.

La regidora Aïda Morgades pregunta si es té en propietat el piano que està a l’església i que s’utilitza poc, perquè se’n va llogar un altre.

La regidora de CiU, Èrika Soriano, respon que és més car traslladar el de l’església o el de l’auditori que llogar-ne un, ja que pesa molt i després de cada trasllat s’hauria d’afinar de nou. Rovira afegeix que moltes vegades han pensat en aquest tema però que el piano és més necessari a l’església perquè de manera general als músics els hi agrada més l’acústica de l’església, i per tant el piano està millor allí.

Xavier Rosell pregunta quin criteri s’ha seguit per concedir un ajut extraordinari de 300 € per la celebració de les Primeres Jornades de la tòfona negra a Poblet al propietari de l’empresa Tòfona de la Conca. Afegeix que ni l’empresa ni les jornades no són ni es fan a l’Espluga.

La resposta és que aquesta decisió és a criteri de l’alcalde.

La regidora Laura Ruiz de Porras pregunta si abans de decidir demanar una subvenció per col·locar un parc de salut per gent gran a la plaça Sant Isidre s’havia preguntat als veïns per les seves necessitats o prioritats a l’hora de remodelar la plaça.

Jordi Torre respon que s’havia demanat la subvenció perquè estava disponible i era més factible aconseguir-la per ser una plaça que es troba a prop del consultori, però no havien consultat amb el veïns i tampoc estan segurs de que els aparells es col·loquin a la Plaça de Sant Isidre.

Jordi Miró comenta que a la pàgina 38 dels documents lliurats per a aquest ple, al concepte “expedient 2015-492-02, empresa Recursiva, S.L.” l’import base és de 1532,00€ i l’IVA apareix equivocat perquè hi posa 3321,72€. Per tant, hi sobra un 3.

En aquest cas el secretari admet que és un error.

Xavier Rosell s’interessa per l’elevat preu de compra (20.392,61 €) d’un projector EPSON. Pregunta per què servirà i quants pressupostos han consultat abans de fer aquesta compra.

El regidor de CiU, Jordi Torre, exposa que és el projector que ha d’anar a la Torre del Castell i i va afegir que es tractava d’un projector Epson EB 29750U que costa uns 9.000€. L’import total de la compra també inclou l’objecti,u que té un cost d’uns 4.000€, i els cables per les connexions. Per tant, és tot aquest material el que suma els 20.392,61€.

foto ple gener

Precs i preguntes

Josep M. Vidal s’interessa per la barana de la plaça de Sant Isidre, just tocant a la porta del CAP: fa 85cm d’alçada i segons el Codi Tècnic de l’Edificació hauria de mesurar 1,10 m. Pregunta si s’ha pensat en adaptar-la a la normativa.

L’alcalde, David Rovira, respon que són conscients del problema i que ho tindran en compte per quan s’hagi de redactar el projecte.

Xavier Rosell pregunta el motiu pel qual la tanca del Mirador del Coll Roig segueix tombada.

Rovira contesta que la carretera del coll Roig és competència de la Diputació de Tarragona i té la confirmació de que a finals de febrer es realitzarà la reparació.

Rosell parla sobre la zona del monòlit de la cova, on hi ha unes llambordes delimitant la zona per evitar que s’estacioni: en no estar subjectades a terra es poden moure i hi ha algun dia que estan repartides per la zona. Pregunta si és possible canviar aquests elements per pilones o un altre sistema per delimitar la zona.

El regidor Jordi Torre respon que aquesta pregunta no es pot contestar al moment perquè no hi havia el regidor d’obres i serveis al Ple. De totes maneres, li farien arribar la consulta.

Finalment, Rosell apunta que la senyalització per sortir de l’Espluga era bastant deficient. Pregunta si es pot fer alguna cosa per millorar-la.

David Rovira respon que la senyalització que hi ha és la correcta i de moment no es realitzarà cap acció.

Aïda Morgades comença la intervenció exposant que molt sovint es solapen actes a l’Espluga, ja sigui organitzats per l’Ajuntament o entitats. Entén que a vegades pot passar (com per exemple per Sant Esteve) però creu que aquesta problemàtica últimament s’ha produït per falta de previsió i la no voluntat de fixar i comunicar dates coordinadament.

Rovira respon dient que els actes de Sant Esteve en un principi no havien de ser a la mateixa hora. Jordi Torre respon sobre el tema de calendaritzar els actes i diu que ja estan publicats a la pàgina web de l’ajuntament. Tot i la resposta, la regidora va insistir en la necessitat de tenir una previsió anual.

Morgades va continuar preguntant per què no funcionaven els pregons i quan hi havia previst que tornessin a funcionar.

Torre va explicar que pels vols de Nadal va haver-hi una averia informàtica i l’ordinador no disparava els pregons. Per aquest motiu van portar l’ordinador a arreglar i després de Nadal van tornar l’ordinador arreglat però els pregons continuaven sense sonar. Aleshores van demanar a Electricitat Prats que ho miressin i aquests va descobrir que l’averia venia d’unes oscil·lacions de tensió que provocaven que no arribés tensió suficient per al funcionament dels pregons. Finalment, va comentar que s’havien de canviar unes caixes i cablejats perquè es poguessin tornar a escoltar.  

Josep M. Vidal pregunta per quina valoració feia el regidor de comerç de les trobades amb la Unió de Botiguers, també en quins projectes treballaran conjuntament i quin pla de dinamització tenien previst.

El regidor Antoni Vendrell va respondre que s’estaven fent reunions amb la Unió de Botiguers per coordinar-se. Jordi Torre va afegir que tenien prevista una reunió entre el regidor de Comerç, el de Turisme i el de Serveis amb la Unió de Botiguers.  

El regidor Jordi Miró va preguntar sobre el cost del butlletí municipal. També es va interessar per saber quins problemes havien sorgit en el moment de repartir-los, ja que no tothom el va rebre a casa.

Torre va explicar que la factura del repartiment del butlletí municipal no es pagarà perquè l’empresa no solament no va complir amb el repartiment com estava contractat sinó que, a més a més, va intentar enganyar-los dient que sí que ho havien fet correctament.

La regidor Aïda Morgades torna a intervenir i pregunta per la tanca de l’Avinguda Catalunya, la que hi ha davant d’Els Caçadors: fa molts anys que n’hi falta un tros i també comenta que algun tram està malmès. S’interessa per si hi ha intenció d’arreglar-la.

El regidor de CIU Jordi Torre apunta que no recordava que el tros de tanca que faltava hi estat mai i també que traslladarien la pregunta al Joan Amigó.

A continuació Xavier Rosell va voler saber l’estat dels talussos que hi ha sota el pont de l’Ave, a la carretera de Senan. També pregunta per si s’ha reclamat a la Generalitat una solució definitiva.

Igual que la pregunta anterior, des de l’equip de govern es respon que  farien arribar la consulta al regidor d’obres.

Rosell continua la seva intervenció  recordant que a l’últim ple es va preguntar com estava el tema del Consell General de Participació i el Consell Sectorial d’Entitats. Alhora, va recordar al regidor Jordi Torre que havia dit que estava previst iniciar, just després de Nadal, la creació del Consell d’Entitats per després seguir amb el de participació. Rosell remarca que ja som a finals de gener i encara no s’ha iniciat el procés.

Torre contesta que en les properes setmanes hi haurà la reunió amb les entitats; que esperaven que la Coordinadora proposés una data que anés bé.

Xaviel Rosell també reclama la insuficiència que hi ha a l’antic institut amb el Wifi i pregunta si s’hi s’ha  pensat en canviar d’ubicació el rúter o col·locar-hi algun repetidor de senyal perquè estigui cobert tot l’edifici.

Torre assegura que ho revisaran i mirarà com poden millorar la cobertura en tot l’edifici.

El regidor Vidal fa un prec pel que fa a les negociacions per la reobertura de l’emissora municipal.

Exposa que el seu grup municipal creu que la nota de premsa publicada el dia del Ple a la pàgina web de l’Ajuntament no reflecteix la situació real de la negociació. Comenta que, estant en aquest punt, no tocava publicar la nota. Vidal no va trobar bé que l’equip de govern que hagés publicat aquesta nota en nom de l’Ajuntament quan el grup de SOM Espluga ni en sabia res, ni sabia que es publicaria. “Falta de tacte” diu Vidal, afegint que “creiem que no són les maneres per garantir un final bo per totes parts, el fet de pressionar en públic amb una nota de premsa. Creiem que els ultimàtums no són mai bons.” El regidor de SOM Espluga va remarcar que les presses es deuen al fet de poder complir la promesa que va fer l’alcalde a la Nit d’entitats (“la setmana que ve s’arreglarà la ràdio”). Vidal va voler deixar clar que el grup de SOM Espluga volia que l’equip de l’emissora municipal i el poble sabessin que no comparteixen la pressió pública que s’està exercint sobre l’equip humà de l’Espluga FM Ràdio. Va concloure dient: “La ràdio s’obre amb la gent de la ràdio. “

Els regidors de SE-AM van voler fer una sèrie de preguntes sobre la Fira, celebrada el cap de setmana del 23-24 de gener:

Laura Ruiz va apuntar un parell d’observacions del programa:

–   no hi havia els logotips d’algunes entitats (el de la Coordinadora d’Entitats, el del Club d’Escacs, el Motoclub, Auvënguen i el Club Atlètic Espluguí)

–   la trobada d’intercanvi de plaques de cava no era diumenge sinó  dissabte a la tarda

–   no hi constava que la sra. Carme Forcadell inauguraria la Fira.

Jordi Torre va admetre que faltaven els logotips de les entitats que col·laboraven i que havia estat una errada. Va dir també que a trobada d’intercanvi de plaques en principi estava programada per diumenge però van demanar per canviar-ho i els hi van autoritzar. I, per acabar, va respondre que el fet que la presència de la sra. Carme Forcadell no fos anunciada va ser perquè la seva presència es va confirmar quan el programa ja estava a impremta.   

Jordi Miró va preguntar com es promocionava la Fira a nivell local, comarcal i provincial i quants diners s’invertien en la promoció de la Fira. Torre novament va contestar que la promoció s’ha fet “com sempre”: no es fa promoció directa, Miró va apuntar que per exemple el Servei de Turisme del Consell no havia rebut res de la fira, i Torre va contestar que les tècniques de turisme del consell  ja ho busquen elles mateixes per la xarxa.

A continuació la regidora Aïda Morgades va proposar que els productors locals estiguessin agrupats i poguessin tenir un lloc més visible i destacat a la Fira.  Per altra banda també va preguntar quin preu pagava cada paradista.

Torre va respondre que 23€ per dia i que el productors locals gratuïtament.

També es va interessar per l’horari de la Fira, ja que alguns paradiestes recollien abans i entraven al recinte amb les furgonetes; llavors s’obstaculitzaven els uns a altres.

Jordi Torre va contestar que no hi havia un horari establert d’acabar i començar la Fira i que cada paradista comença i acaba a l’hora que creu convenient.

Seguidament la regidora també va preguntar si disposa de lavabos per als paradistes i si hi ha un reforç de papereres o contenidors.

Torre va dir que aquest any per primer any es van oferir els lavabos de l’antic hospital i que no s’incrementava el nombre de papereres o contenidors.

Finalment la regidora s’interessa per saber si abans de que muntin la parada està assegurat que els paradistes tinguin els permisos en regla.

Torre, de nou, diu que sí que s’asseguren mitjançant un formulari que omple cada firaire abans muntar la parada.

Xavier Rosell va citar que durant la Nit d’Entitats 2016 es va anunciar que primer s’executaria la construcció del pavelló i després el camp de gespa. En un ple anterior els regidors de SOM Espluga van preguntar el calendari previst de construcció del pavelló però no s’havia comunicat res en aquest sentit i es volia saber si hi ha un calendari  fixat.

Aquest cop va respondre David Rovira explicant que estaven a l’espera que la Generalitat donés per correcta la documentació; un cop obtinguda aquesta confirmació, es passaria a l’exposició pública i procediment corresponent. Després es podria iniciar l’obra. Possiblement  això passaria a finals d’aquest any o inicis del 2017. Sobre el camp de gespa no va fer cap comentari.

Després de llegir el Butlletí Municipal vam trobar oportú afegir un prec, resumint alguns punts a millorar.

El regidor de Som Espluga Josep M. Vidal va apuntar que en ser un butlletí municipal es creia que s’hi havien d’incloure les opinions dels 3 grups municipals i no només la de CiU, ja que si no semblava més aviat un programa electoral o propaganda amb manca d’informació contrastada.

Entre d’altres coses no vam entendre per què s’havia intentat obviar els resultats numèrics de les eleccions i el nom dels regidors del grup municipal guanyador. Per molt que els resultats de les eleccions no fossin agradables per CiU, no havien d’obviar-los.

Al resum de pressupostos s’apuntava textualment que “hi va votar a favor tot l’equip de govern”. Recordem perfectament que l’alcalde en aquell ple no hi va ser i, per tant, no va poder votar. També van deixar-se de mencionar les aportacions que el grup de l’oposició havia fet als pressupostos.

Un dels errors que Som Espluga va trobar més greus va ser que l’exemplar del butlletí municipal 2014 era el 63 i resulta que aquest any, 2015, era el 62.

A l’exemplar del 2014, al resum de l’alcalde, es deia que el pavelló seria “una realitat” el 2015 i Vidal va recordar que ja estem al 2016.

El cap de l’oposició Jordi Miró va fer una serie de precs.  

Va començar felicitant la sra. Núria Cadenes, amiga i presidenta de Solidaritat Catalana, per haver guanyat el premi literari Crims de Tinta.

Acte seguit també va voler felicitar l’Enric Mercadé per la seva tasca com a Coordinador de la territorial a la Conca de Barberà de l’Assemblea Nacional Catalana. Miró va agrair la feina feta durant els anys que ha ocupat aquest càrrec i va celebrar la bona disposició i valentia d’Anna Lafebre, la persona que ocupa ja el càrrec.

Miró va recordar que al ple passat havia fet unes consideracions i l’alcadessa en funcions, M. Jesús Martín, va dir-li que les fes en aquest ple, directament al senyor alcalde. Per tant, Miró va comentar a l’alcalde Rovira que no li havia semblat correcte que no convoqués el ple de novembre per considerar que no hi havia temes important a tractar. Miró va recordar que Som Espluga sí que tenia temes a tractar.

El cap de llista de SOM Espluga també va exposar que no entenia per què no s’havia inclòs a l’ordre del dia del ple de desembre la MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA. Miró va recordar que s’havia incomplert el ROM en el seu article 10.1 1. : “ El Ple es reuneix a convocatòria de l’Alcalde. Amb la convocatòria, es trametrà a tots els Regidors l’Ordre del Dia elaborat per l’Alcalde i es tindran en compte tant les propostes dels diferents òrgans de l’Ajuntament, com les dels Regidors, de les Entitats o dels ciutadans en els termes que es diran més endavant.”

El regidor de Som Espluga també va recriminar a Rovira que el 14 de desembre de 2015 no assistís al consell d’alcaldes del Consell Comarcal i va recordar que ja era la segona ocasió en què l’alcalde no assistia a aquest tipus de reunions.

Per acabar les intervencions de SOM Espluga Acord Municipal, Jordi Miró va preguntar per què a l’acte inaugural de la Fira no es segueixen els mateixos criteris a l’hora de convocar els alcaldes d’altres municipis: uns són convocats a l’ajuntament i altres, juntament amb el President del Consell Comarcal, són citats a la rotonda del Casal.

Rovira va respondre que no se li havien de donar lliçons en l’àmbit comarcal; que les cartes d’ invitació a la inauguració eren iguals per tothom i que ell té molt respecte per tots els alcaldes de la comarca.

Jordi Miró va rebatre exposant que una cosa eren les convocatòries per escrit un altra les possibles trucades telefòniques.

20160205015236