CULTURA, ESPORTS I ENTITATS

Entenem la cultura i els esports com a elements d’inclusió i de transformació social. L’Espluga compta amb un teixit associatiu divers i actiu que cal posar en valor. Treballarem per crear xarxa entre les entitats i el consistori.

És per aquests motius que proposem:

  • Posar en valor el caràcter cultural de l’Espluga i les seves singularitats com a poble a través de l’establiment de sinergies entre l’Ajuntament i els agents implicats en el teixit cultural del municipi i la comarca.
  • Facilitar eines i infraestructures a les entitats i afavorir espais de participació i cooperació per impulsar projectes compartits amb l’objectiu d’enfortir el suport i millorar l’acompanyament de l’Ajuntament a les entitats.
  • Vetllar per la bona gestió i el manteniment continuat de les instal·lacions esportives municipals per dur a terme la pràctica d’esport amb normalitat i fomentar l’activitat física entre la ciutadania.
  • Potenciar i dinamitzar eines de calendarització de les activitats socials, culturals i esportives organitzades a l’Espluga i a la Conca per facilitar la coordinació i afavorir la màxima participació.
  • Impulsar i potenciar les festes populars com a element de cohesió social i de  relació entre entitats i entre persones amb la finalitat de posar en valor la cultura popular i millorar la transmissió del patrimoni festiu i tradicional.
  • Adaptar la biblioteca a les necessitats de la ciutadania espluguina ampliant les hores d’obertura setmanals.
  • Identificar i dignificar els espais de memòria democràtica i promoure una comissió de memòria històrica.  Adaptar la gestió documental del municipi a les noves tecnologies i impulsar eines digitals per preservar la documentació local.
  • Impulsar espais de creació artística i d’assaig musical com a eina de dinamització cultural i d’innovació artística, basats en les necessitats d’entitats, persones i organismes i amb un ús públic regulat.
  • Fomentar l’esport des d’una vessant de pràctica individual adaptada a les necessitats de tota la població, adaptant els horaris, preus i senyalització de les instal·lacions esportives. Fomentar també l’espai natural com a àmbit de pràctica esportiva.
  • Posar en valor el producte local com a element d’identitat gastronòmica d’alt reconeixement. Crear estratègies d’impuls i comercialització dels productes agroalimentaris locals, destacant-ne els carquinyolis.