EDUCACIÓ

Entenem l’educació com la millor eina de progrés social i d’igualtat d’oportunitats, sabent que no només s’educa a les escoles, sinó a altres espais.

És per aquests motius que proposem:

  • Fer partícips tots els agents educatius del territori del Pla Educatiu d’Entorn amb l’objectiu de desenvolupar aquesta eina clau per a la cohesió social mitjançant l’educació intercultural, el foment de l’ús de la llengua catalana i la convivència.
  • Crear una Ruta Escolar senyalitzada per als infants perquè puguin anar i tornar de les escoles caminant de manera segura.
  • Mantenir la formació musical per als infants de P4 i P5 de les escoles del municipi amb la voluntat que l’activitat de l’Escola Municipal de Música sigui un camí de descoberta per als infants i l’inici d’una formació posterior.
  • Estudiar l’habilitació de diversos espais per adequar-los com a ludoteca i sales d’estudis amb la finalitat que esdevinguin espais de formació dinàmics i que els espluguins en puguin fer ús.
  • Acompanyar les escoles del municipi mitjançant trobades periòdiques i donar suport a la seva activitat educativa col·laborant activament en el seu projecte educatiu.
  • Millorar la comunicació amb les Associacions de Mares i Pares de les escoles de l’Espluga amb la voluntat d’establir sinergies i col·laboracions.
  • Estudiar la flexibilització horària de la Llar d’Infants Municipal per afavorir la conciliació laboral i familiar i treballar per desplegar un projecte educatiu de qualitat que estigui dotat amb els recursos necessaris per afavorir el desenvolupament dels infants.
  • Instal·lar aparcaments per a bicicletes a les entrades dels centres educatius per fomentar els hàbits saludables.
  • Estudiar la viabilitat de les propostes educatives en períodes de vacances escolars (Casal d’Estiu, Parc de Nadal, Activitats de Setmana Santa…) i apostar perquè tinguin un bon projecte educatiu i de lleure.
  • Organitzar xerrades de temàtica social amb informació sobre la diversitat de famílies, la igualtat, el feminisme, l’orientació sexual o la inclusió per sensibilitzar la població i eliminar prejudicis.