PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ

Proposem un Ajuntament proper, dialogant, transparent i amable perquè la ciutadania estigui més ben informada i s’impliqui en el canvi.

És per aquests motius que proposem:

  • Revisar, potenciar i fer difusió de les eines de participació ciutadana per tal d’adaptar-les al context actual i utilitzar-les en projectes i accions concretes com a elements útils i que facilitin la implicació de tots els agents.
  • Reformular la gestió dels pressupostos participatius per incentivar la implicació de la ciutadania mitjançant l’ús d’eines digitals participatives, detallant el procés i oferint a la població la possibilitat de valorar-lo per seguir millorant.
  • Crear el Pla de Comunicació de l’Ajuntament per definir els canals de comunicació, generar informació i contingut de qualitat, unificar els recursos gràfics i digitals i gestionar les xarxes socials i altres mitjans de forma adequada amb l’objectiu d’informar amb rigor i arribar a tota la població.
  • Apostar per l’Espluga FM Ràdio com a mitjà públic, donant valor a la seva funció informativa, formativa i social perquè continuï oferint un servei públic de qualitat.
  • Impulsar el desplegament d’infraestructures d’accés a internet d’alta velocitat com la fibra òptica i el 5G. Cal fer arribar aquest servei als equipaments públics, a les empreses i a tota la ciutadania amb la màxima qualitat.
  • Incentivar la participació directa als plens municipals, celebrant-los en un horari conciliador. Millorar i organitzar la difusió de les convocatòries mitjançant els canals de comunicació de l’Ajuntament.
  • Fer una revisió exhaustiva de la senyalètica de tots els espais municipals per unificar el seu format, renovar cartells malmesos o per instal·lar-ne de nous als espais on manquen.
  • Fer pública l’agenda política i les retribucions que es deriven de les responsabilitats públiques dels càrrecs electes de l’Ajuntament per avançar cap a una gestió municipal més transparent.
  • Crear un catàleg de serveis per donar a conèixer l’estructura, funcions, tràmits i vies de contacte amb les diferents àrees de l’Ajuntament, acompanyat de la realització de cursos de formació i capacitació digital per a les persones.
  • Fer difusió de tota la informació relativa als tràmits que són competència de l’Ajuntament, com la inscripció al padró o al cens electoral, i informar dels protocols d’actuació en casos d’emergència i de les mesures de seguretat recomanades per Protecció Civil.