DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Potenciarem el comerç actual, el desenvolupament econòmic i donarem suport a les iniciatives que millorin les connexions amb el territori. Treballarem perquè els espluguins i espluguines puguem guanyar-nos la vida el més a prop possible del nostre municipi.

És per aquests motius que proposem:

  • Participar en aquelles iniciatives que s’impulsin per reclamar la finalització de l’autovia (A-27), l’alliberament del peatge de l’autopista Montblanc–Lleida i la millora de connexions i horaris dels transports públics.
  • Treballar per obtenir el suport del Consell Comarcal, Diputació, Generalitat i altres organismes per dur a terme projectes que afavoreixin el desenvolupament econòmic de l’Espluga (subvencions, assessorament, formació, convenis, plans d’ocupació…).
  • Estudiar i informar de la disponibilitat i condicions de sòl industrial per facilitar la implantació de noves indústries o empreses de serveis.
  • Realitzar un estudi sobre el comerç de l’Espluga per detectar els locals comercials buits, analitzar la situació dels comerços actuals i les seves necessitats. Aprovar el Pla d’Impuls del Comerç Local, dotat amb una partida pressupostària, per donar suport als negocis existents i a noves iniciatives emprenedores.
  • Donar visibilitat al web esplugacomercial.cat, impulsar eines col·laboratives, facilitar formació als comerciants en la implantació de noves tecnologies i acompanyar-los en el procés d’implementació amb l’objectiu d’avançar en la digitalització dels comerços de l’Espluga.
  • Apropar, amb un punt d’atenció periòdica a l’Espluga, la informació i l’assessorament ocupacional que s’ofereix des del Consell Comarcal (ConcActiva) per fomentar l’ocupació de les persones aturades del municipi.
  • Facilitar eines i assessorament a iniciatives emprenedores de l’Espluga a través de l’organisme comarcal ConcActiva amb la voluntat de diversificar l’economia local, impulsar un teixit empresarial sòlid i informar sobre models d’economia col·laborativa, social i solidària.
  • Revisar les ordenances fiscals actuals aplicant bonificacions en els tributs municipals per al foment d’energies renovables i dels vehicles elèctrics amb l’objectiu de fomentar un desenvolupament sostenible.
  • Treballar perquè els pressupostos participatius tinguin una major rellevància i millorar-ne la seva comunicació per  incrementar i facilitar la participació ciutadana.
  • Impulsar la realització d’un estudi dels costos energètics dels equipaments municipals amb la finalitat d’optimitzar els recursos públics locals, obtenir un estalvi econòmic i reduir l’impacte mediambiental.