UN POBLE PER VIURE-HI

L’Espluga ha de ser un municipi per viure-hi, per tant, millorarem els serveis per a la ciutadania i els equipaments. Posarem les persones al centre de l’acció de govern a través de l’acció social, treballant per la igualtat i la sanitat. Potenciarem l’educació com eina de cohesió social.

> CIUTADANIA, ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I SALUT
> EDUCACIÓ
> EQUIPAMENTS