EQUIPAMENTS

Endreçarem els equipaments públics per poder satisfer les necessitats d’espai d’entitats i organismes públics. Ho farem amb criteris d’eficiència energètica tot prioritzant el manteniment o canvi d’ús dels espais existents.

És per aquests motius que proposem:

  • Impulsar un pla d’equipaments per detectar les necessitats d’espai en els àmbits social, cultural i esportiu, així com per planificar actuacions per cobrir necessitats futures tenint en compte l’opinió dels agents implicats.
  • Fer una reforma integral del Teatre del Casal per fases, millorant les butaques, el sistema de climatització o la caixa escènica per poder donar més vida al teatre i programar-hi activitats culturals periòdicament.
  • Analitzar la possibilitat de millora de l’espai de la Llar d’Infants Municipal per satisfer les necessitats dels infants i famílies.
  • Estudiar un canvi d’ubicació de la Llar de Jubilats i Pensionistes per poder ampliar l’espai disponible per a ball i altres activitats.
  • Treballar per una nova reordenació dels espais de l’Escola Municipal de Música, estudiant la viabilitat d’ampliar-los o buscar-ne de nous per adequar les instal·lacions a les necessitats de l’educació musical de qualitat.
  • Estudiar la possibilitat de reformar el Pavelló del Casal renovant la coberta, els vestuaris i les sales per satisfer les necessitats actuals i incrementar la seva polivalència.
  • Ampliar les dependències del consultori mèdic reacondicionant la planta superior de l’edifici actual per millorar els espais i el servei als usuaris.
  • Vetllar perquè el projecte de cal Cabeça, el nou espai previst per instal·lar-hi les dependències municipals, sigui funcional i accessible per a tothom.
  • Reformar els accessos a la piscina i l’espai del seu voltant amb l’objectiu d’adequar aquest espai d’esbarjo i esport de les famílies i millorar la seguretat d’ús de l’equipament.
  • Negociar amb la Generalitat el traspàs de la titularitat de l’Antic Institut Joan Amigó a l’Ajuntament de l’Espluga amb l’objectiu de disposar definitivament d’aquest espai i adequar-lo per a l’ús dels espluguins i espluguines.