18. Concepció Amill Bosch

18. Concepció Amill Bosch
Té 50 anys, treballa d’animadora sociocultural a la residència Jaume I i forma part de la Cultural Jordi Francolí.

Entitats: La Cultural Jordi Francolí, Associació de Teatre Telotistes i Comarcal Consum Panificadora SCCL.