CIUTADANIA, ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT I SALUT

S’han d’atendre les necessitats bàsiques de la ciutadania en totes les etapes de la vida: infància, joventut, edat adulta i tercera edat. El respecte a tots els col·lectius socials, l’atenció a la diversitat familiar i l’obertura de les entitats són elements que afavoreixen la cohesió social.

És per aquests motius que proposem:

  • Promoure la participació en la Taula de Salut Comunitària com a punt de partida per la creació de la Xarxa Comunitària de Salut, una eina de promoció de la salut en la qual es podran implicar tots els ens i entitats socials.
  • Millorar la difusió dels serveis que s’ofereixen des dels Serveis Socials del Consell Comarcal perquè la informació arribi a tota la ciutadania i impulsar accions conjuntes entre el Consell i l’Ajuntament per millorar la qualitat de vida dels espluguins.
  • Impulsar els Serveis d’Atenció Domiciliària al nostre municipi facilitant-ne més informació amb l’objectiu que arribi a totes les persones que el puguin necessitar.
  • Acompanyar les persones nouvingudes facilitant informació sobre els tràmits necessaris per afavorir la seva instal·lació i inclusió al nostre poble. Potenciar el servei d’acollida i l’escola d’adults amb tots els agents implicats.
  • Fomentar activitats esportives, culturals i lúdiques per a infants i famílies, juntament amb les entitats, associacions i empreses amb experiència en aquests camps.
  • Treballar perquè la comunicació, la informació i les accions que es duen a terme des de l’Ajuntament s’adeqüin als diversos tipus de famílies i a totes les identitats de gènere.
  • Crear el Pla d’Igualtat Local per planificar i dur a terme accions i activitats concretes al nostre municipi amb l’objectiu de treballar per a la igualtat d’oportunitats de totes les persones en tots els àmbits.
  • Promoure l’intercanvi generacional per preservar el llegat de les persones més grans, intercanviar coneixements i promoure activitats conjuntes entre persones grans i persones joves o infants a través del voluntariat.
  • Crear canals de comunicació directes per facilitar la participació i implicació de les persones joves en les accions del municipi. Facilitar la creació d’espais d’oci i formatius que siguin dinàmics, oberts i inclusius.
  • Impulsar, juntament amb el jovent de l’Espluga, el Consell de Joves amb la voluntat que esdevingui un espai representatiu, democràtic i vinculant i una eina que reforci el sentiment de pertinença i la cohesió social.