AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Per preservar l’entorn on vivim cal que ens comprometem a fer accions a favor de les energies renovables, l’estalvi energètic, la bona gestió dels boscos i la pervivència de l’agricultura.

És per aquests motius que proposem:

  • Crear un pla d’actuació d’arranjament de camins rurals per determinar les actuacions necessàries i executar-les amb l’objectiu de tenir camins més transitables.
  • Regularitzar el consum d’aigua de la bassa d’en Jan, tenint en compte que l’aigua és un bé escàs i, en períodes de baixa pluviometria, els camps també en necessiten. Convé prioritzar el consum d’aquesta aigua per a l’agricultura del municipi.
  • Asfaltar el camí de la carretera de Senan a la de Blancafort per facilitar el pas dels vehicles i millorar-ne la seguretat.
  • Impulsar campanyes informatives i de sensibilització per erradicar els excrements de gossos de la via pública amb l’objectiu de revertir aquesta actitud incívica que manifesten els propietaris d’alguns animals. Paral·lelament, crear espais de lleure per als animals.
  • Crear un banc de terres agràries amb l’objectiu de garantir el relleu generacional en l’agricultura, fomentar l’ocupació en el sector primari i evitar l’abandonament dels trossos.
  • Impulsar la instal·lació de sistemes d’energies renovables en habitatges  particulars per accelerar la transició energètica cap a un model més sostenible.
  • Gestionar millor el consum de l’aigua per estalviar aquest recurs, controlar el seu ús de reg i prioritzar l’aigua del CAT per a ús industrial.
  • Estudiar la viabilitat d’instal·lar sistemes d’energies renovables (fotovoltaiques, biomassa, microeòlica…) als edificis municipals per reduir el consum d’energia no renovable i així estalviar diners públics.
  • Substituir, progressivament, l’enllumenat públic per il·luminació led amb l’objectiu de reduir costos de manteniment i consum de manera que es redueixi la contaminació lumínica i s’eliminin els punts foscos del municipi.
  • Impulsar, juntament amb els comerços, accions per incentivar la substitució d’envasos i bosses de plàstic per bosses de paper o biodegradables amb la finalitat de reduir l’ús del plàstic d’un sol ús i el volum de residus.