UN POBLE ON VIURE

L’Espluga ha de ser un lloc on viure. Volem un territori dinàmic, un municipi amb un urbanisme amb visió de futur, amb més habitatge digne, amb millor mobilitat, amb respecte pel medi ambient i amb l’agricultura com a sector clau.

> TERRITORI I URBANISME
> HABITATGE I MOBILITAT
> AGRICULTURA I MEDI AMBIENT