Eixos de treball

PRESENTACIÓ SOM ESPLUGA
Som una suma de persones d’esquerres que va més enllà dels partits, un projecte de gent compromesa amb l’Espluga i preparada per ser l’alternativa al govern municipal actual. Els nostres eixos són clars:
• Una democràcia fonamentada en la participació i la transparència.
• Una ferma defensa dels drets socials, posant l’accent en la inclusió i la millora dels serveis bàsics.
• La valoració del patrimoni que ens defineix.
• Una economia que ens permeti treballar i viure al poble.
• Un territori ben connectat i planificat mirant al futur.
• Una clara defensa de les vies democràtiques que ens duguin a la Independència.
Per tot això: SOM Canvi!

• Exercirem una forma de governar que faciliti la participació ciutadana i gestioni les institucions amb més control i transparència.

• Farem de la pàgina web de l’Ajuntament un portal dotat amb més continguts, per facilitar l’accés del ciutadà a la informació i ser més transparents.

• Vetllarem perquè l’Ajuntament sigui un agent implicat en la millora de la situació econòmica local.

• Apostarem per uns serveis públics de qualitat, garantia d’igualtat i universalitat, que contribueixin a millorar la vida de les persones.

• Farem polítiques socials pensant en les necessitats que existeixen entre la població, escoltant la ciutadania i els agents socials.

• Donarem suport a les persones que vertebren el teixit cultural, patrimonial, associatiu, artístic i turístic amb eines d’impuls i de promoció.

• Treballarem perquè el turisme esdevingui un motor econòmic local amb plans estratègics de comunicació i promoció del municipi.

• Cooperarem amb les entitats a través del diàleg, facilitant totes les eines i recursos possibles.

Aspirem a tenir un poble per viure-hi i per viure’n; per això cal preservar allò bo que tenim i impulsar millores en els àmbits necessaris.

• Vetllarem perquè l’Ajuntament, com a administració més propera, faciliti el desenvolupament de la vida quotidiana dels ciutadans.

• Treballarem amb els agents del territori per potenciar el comerç, la indústria, l’agricultura i el turisme.

• Planificarem l’organització del territori d’una manera més oberta i mirant al futur.

• Posarem en relleu el patrimoni arquitectònic, paisatgístic i natural del terme perquè és el que ens defineix com a poble.

• Plantejarem propostes per afavorir i facilitar l’habitatge social, un model comercial viu, el medi natural i el transport públic.

• Donarem suport a les iniciatives democràtiques que ens duguin a la Independència i ens ajudin a redefinir d’arrel el sistema polític vigent.

Anuncis