Democràcia

La situació actual del país fa que la ciutadania demani altres maneres de fer política. Aquests nous instruments ens han de dur una democràcia real que permeti participar, dia a dia, en el model de societat que volem. Els ajuntaments, com a institucions més pròximes a la ciutadania, tenen una gran oportunitat i responsabilitat en aquest sentit. Volem exercir una forma de governar que faciliti la participació ciutadana, gestioni les institucions amb més transparència i doti la ciutadania de més mecanismes de control sobre les institucions.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La participació ciutadana és fonamental en l’activitat política municipal. Impulsarem mecanismes a l’abast de tothom per tal de facilitar-la i exercir-la. Portarem  el concepte de participació a molts àmbits de l’activitat i de la decisió política, conduint l’Espluga cap a una democràcia més oberta i més directa.

• Incentivarem la participació dels espluguins als plens municipals, fomentant el dret de participació directa per rebre propostes.

• Impulsarem la redacció del Reglament de Participació Ciutadana, el qual permetrà la participació dels espluguins en l’activitat política del poble i regularà instruments com ara les consultes populars.

• Establirem enllaços amb els sectors i àmbits socials i econòmics de l’Espluga per crear sinèrgies compartides evitant duplicitats i potenciant complementarietats a l’hora de dur a terme els projectes.

• Crearem programes dirigits a transmetre hàbits i valors participatius, que permetin l’apropament de la ciutadania a la gestió dels afers públics.

TRANSPARÈNCIA
La voluntat del servei a la ciutadania no s’entén sense més transparència en la gestió municipal, mecanisme indispensable perquè es pugui exercir control sobre les decisions que es prenen des dels organismes públics i la gestió del seu dia a dia.

• Publicarem els conceptes i les quantitats de les retribucions de l’alcalde, els regidors i les regidores a la pàgina web de l’Ajuntament.

• Informarem sobre l’activitat feta pels càrrecs electes que es derivi de les seves responsabilitats públiques.

• Dotarem el web municipal de més informació, com ara el pagament de factures, els concursos i licitacions que efectuï l’ajuntament, i els seus resultats, entre d’altres.

FUNCIÓ PÚBLICA
Aprofundint en el concepte de regeneració democràcia, caldrà que s’apliqui transparència, rigor i bones praxis en l’àmbit de la funció pública. Cal la màxima transparència en totes les contractacions de personal que es facin des de l’Ajuntament, aprofundint en el concepte de servei públic del personal que hi presta serveis.

• Implantarem els mecanismes necessaris per tal que totes les persones que entrin a treballar a càrrec de l’Ajuntament hi accedeixin amb total transparència i sense obviar els procediments legals establerts.

• Dotarem de mecanismes de diàleg constant amb les persones que treballen a l’Ajuntament i els seus representants per tal que la seva tasca sigui el més eficaç possible.


COMUNICACIÓ
La comunicació ha de ser una constant en el dia a dia municipal, tant perquè la ciutadania estigui ben informada sobre tot allò que passa a l’Ajuntament, com a l’inrevés. A més a més, s’ha de vetllar pels mitjans de comunicació públics, ja que són una peça important al nostre poble com a instrument vertebrador i canalitzador de l’activitat social i associativa.

• Donarem les eines necessàries per tenir clar, en tot moment, on, quan i a qui s’ha d’adreçar la ciutadania pel que fa als temes municipals.

• Crearem un protocol de comunicació de l’Ajuntament per tal que els comunicats, informacions oficials i l’activitat del dia a dia arribin a tothom.

• Apostarem per l’Espluga FM Ràdio donant valor a la capacitat i funció informativa, així com a eina de base per formar nous professionals, estudiant convenis amb el món acadèmic.

• Convertirem el Butlletí Municipal en un element comunicatiu real i no pas propagandístic.

• Apostarem per una supressió dels blocs electorals perquè els mitjans públics puguin informar amb criteris periodístics.

• Donarem prioritat a la millora de la pàgina web de l’Ajuntament per tal que hi hagi molta més informació, més accessible, més intuïtiva i que permeti fer més tràmits a distància sense complicacions.

• Impulsarem l’ús del correu electrònic com a eina de comunicació amb la ciutadania, així com altres vies ja existents (pregó, SMS, xarxes socials) per rebre periòdicament informació municipal com ara l’agenda cultural, informació oficial o processos consultius.

• Posarem punts WiFi en edificis públics per garantir l’accés a internet i evitar la fractura digital.

• Impulsarem iniciatives que dotin de contingut la Vikipèdia, i altres plataformes digitals, amb la informació històrica, cultural, social, esportiva i associativa de l’Espluga de Francolí.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s