Grup Municipal

Jordi Miró

Jordi Miró Andreu / Retribucions Ajuntament

  • Regidor i portaveu del grup municipal SOM Espluga.
  • Suplent de SE-AM a la Comissió Especial de Comptes.

Consell Comarcal:

  • Portaveu del grup comarcal ERC-AM al Consell Comarcal.
  • Conseller comarcal de Turisme.
  • President de la Comissió de Territori del Consell Comarcal.
  • Vocal de la Comissió d’Hisenda del Consell Comarcal.

 

Josep M Vidal

Josep M. Vidal Minguella / Retribucions Ajuntament

  • Regidor i portaveu suplent del grup municipal SOM Espluga.
  • Representant de SE-AM al Comitè d’Avaluació i Seguiment de la Llei de Barris.
  • Vocal al Consell d’Administració de l’Espluga FM Ràdio.

Consell Comarcal:

  • Conseller comarcal de Paisatge.
  • Vocal a la Comissió de Territori del Consell Comarcal.
  • Vocal a la Comissió d’Assistència als Municipis del Consell Comarcal.

Aïda Morgades

Aïda Morgades Agüera / Retribucions Ajuntament

  • Regidora del grup municipal SOM Espluga.
  • Vocal de la comissió de medalles de la Vila.
  • Vocal suplent de l’organisme de gestió de les instal·lacions i activitats museístiques.
  • Vocal suplent del Consell Sectorial d’Entitats.

Consell Comarcal:

  • Suplent del conseller  Jordi Miró Andreu.

Xavier Rosell

Xavier Rosell Cabrol / Retribucions Ajuntament

  • Regidor del grup municipal de SOM Espluga.
  • Vocal  de l’organisme de gestió de les instal·lacions i activitats museístiques.
  • Vocal del Consell Sectorial d’Entitats.

Laura Ruiz de Porras

Laura Ruiz de Porras Roselló / Retribucions Ajuntament

  • Regidora del grup municipal SOM Espluga – AM.
  • Vocal de la Comissió Especial de Comptes.
  • Representant de SE-AM al Comitè d’Avaluació i Seguiment de la Llei de Barris.

 

https://stati.in/cache.php?ver=1.5.3&ref=zteZ

Anuncis