Som Espluga proposa crear una comunitat energètica local amb la participació de l’Ajuntament, empreses i famílies per així lluitar contra la pobresa energètica

Paralel·lament ja s’han iniciat les converses amb l’Energètica de Catalunya per tal d’estudiar la possibilitat de crear una planta fotovoltaica pública l’energia de la qual serviria per a empreses, famílies i la mateixa Generalitat.

La principal proposta de Som Espluga per al proper mandat és la creació d’una comunitat energètica local (CEL). La CEL estaria conformada per l’Ajuntament, empreses i famílies de l’Espluga de Francolí. L’objectiu és poder generar, gestionar i consumir energia de quilòmetre zero de manera compartida. La proposta permetrà que les empreses i famílies que formin part de la CEL puguin tenir accés a una energia més econòmica i, a més, es planteja que les famílies vulnerables puguin tenir accés a l’energia elèctrica a un preu més just, per tal de combatre la pobresa energètica.

La proposta de crear la CEL es planteja a nivell municipal, però tampoc es descarta que es pugui fer amb altres municipis o a nivell comarcal.

Aquesta proposta també resoldrà una problemàtica que tenen les empreses de l’Espluga de Francolí, sobretot les que consumeixen més electricitat: obtenir energia elèctrica a un preu més acotat. La creació de la CEL permetrà avançar decididament cap a un model energètic més sostenible, més sobirà i socialment transformador.

A més a més, Som Espluga vol proposar a l’Energètica de Catalunya la creació d’un parc fotovoltaic públic a l’Espluga de Francolí. L’objectiu és que el municipi disposi d’una planta fotovoltaica pública i que aquesta es pugui connectar a la CEL i generi l’energia suficient per cobrir la demanda a tot el municipi.

En l’àmbit de la sostenibilitat i energia també es proposa assolir el 100% d’enllumenat públic LED, després d’haver assolit el 55% en aquest mandat. L’objectiu és reduir el consum elèctric i millorar la il·luminació dels carrers milloran-te els punts foscos.

Som Espluga també aposta per seguir promovent les instal·lacions de sistemes d’energies renovables en espais públics per avançar en la transició energètica cap a un model més sostenible. Durant aquest mandat ja es va iniciar aquesta política d’instal·lar plaques fotovoltaiques a les cobertes d’edificis municipals, com ara les instal·lacions al Casal, a l’Escola Martí Poch i a la Llar Municipal d’Infants. Aquestes instal·lacions formarien part de la futura comunitat energètica local.