Som Espluga proposa reactivar la construcció d’habitatge de protecció oficial de promoció pública

Es proposa iniciar els tràmits per desenvolupar el sòl d’habitatge dotacional del camí de la Cometa com a primer pas i modificar puntualment el POUM per disposar de més terreny per a habitatge de protecció pública

Després d’haver redactat el Pla d’Habitatge 2021-2025 i d’haver marcat el rumb en aquest àmbit, la candidatura progressista de Som Espluga – AM proposa seguir desplegant les actuacions previstes en aquest, amb l’objectiu de garantir habitatge digne i assequible per a tothom i d’incentivar que el jovent es quedi a l’Espluga o hi vingui a viure. 

La proposta de Som Espluga és la d’iniciar els tràmits per poder desenvolupar la reserva de sòl qualificada al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal com a habitatge dotacional. Aquesta reserva es troba al camí de la Cometa. La idea és sol·licitar a l’INCASÒL (Institut Català del Sòl) que iniciï els tràmits necessaris per poder fer un conveni de gestió i que sigui el mateix INCASÒL qui gestioni el projecte i l’obra d’aquests habitatges.

A més a més es proposa modificar puntualment el POUM per tenir més sòl per a habitatge públic per tal d’impulsar altres promocions d’habitatges de protecció oficial públic per augmentar l’oferta habitacional de les famílies que ho necessiten.

La creació de nous habitatges de protecció oficial es suma a l’aposta ferma per la creació d’un parc ampli d’habitatges públics en règim de lloguer social, que ja compta amb dos vivendes al Carrer de les Parres i dels Templaris, i que n’afegirà onze més – quatre en règim d’ús social i quatre destinats a cohabitatge per persones joves – gràcies a l’execució del projecte de rehabilitació de l’antiga caserna. Altrament, es proposa rehabilitar l’edifici de Cal Nicasi per tenir quatre co-habitatges més disponibles per a gent jove, per tal d’incentivar l’emancipació d’aquesta, ubicant-hi un espai comunitari de cotreball per tal de promoure la revitalització del nucli antic. En total, a mig termini, l’Espluga disposarà de 17 habitatges socials i/o joves.

Per altra banda es treballarà per desencallar el Pla Parcial Milmanda, seguint acompanyant al sector privat i buscant l’entrada d’agents públics com l’Institut Català del Sòl (INCASOL), amb els quals ja s’han iniciat contactes amb l’objectiu que pugui l’INCASÒL sigui administració actuant i pugui gestionar, com a organisme públic, la urbanització del pla parcial i així executar-lo amb la major celeritat possible.

Per tal d’afrontar aquest repte col·lectiu, totes les actuacions plantejades es seguiran duent a terme amb la participació d’entitats, professionals i administracions en el Consell Sectorial de l’Habitatge, un espai on es fa el seguiment i s’acorden les accions a realitzar.