L’equip de govern de SOM Espluga defensa la gestió que s’està fent per la gestió de la falta d’aigua al municipi

Junts per l’Espluga ha difós aquesta setmana un fulletó amb informació falsa sobre les gestions de l’equip de govern  


L’equip de govern de SOM Espluga, qui està al capdavant de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí des del maig del 2019, aclareix amb aquest comunicat els passos que s’han fet per la gestió de l’aigua i desmenteix afirmacions que el principal grup de la oposició, Junts per l’Espluga, ha difós durant aquesta setmana.

Des de SOM Espluga, es té consciència de la responsabilitat que suposa gestionar un bé essencial com l’aigua i davant la problemàtica actual de falta d’aigua s’està treballant intensament per poder revertir la situació amb el mínim impacte a la població.

 1. LA LICITACIÓ DE LA CANONADA DEL CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA (CAT) NO ARRIBA TARD

Es fa quan s’enllesteixen els següents tràmits, entre el maig de 2019 i març de 2022:

 • Aprovació conveni Ajuntament-CAT.
 • Aprovació projecte executiu el CAT.
 • Petició subvenció 500.000 € Diputació.
 • Signatura del protocol de finançament pel qual es lliga, per escrit, la subvenció de Diputació.
 • Tràmit d’expropiacions.
 • Aprovació de l’aval bancari.
 • Inici de la licitació de les obres.

A partir d’aquí, i a causa de l’increment generalitzat dels preus dels materials, queda deserta la licitació a l’abril del 2022. L’Equip de govern reactiva la modificació de projecte. S’estan realitzant les següents accions:

 • Revisió de preus i projecte
 • Valorar les diferents vies de finançaments, com per exemple subvencions i crèdit.
 • Preparar la modificació del projecte per aprovar-lo en el proper ple.


2. GESTIÓ DEL PROJECTE DEL CAT

Durant aquests 3 anys s’han fet diverses reunions amb el Consorci d’Aigues de Tarragona (CAT), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Diputació de Tarragona per vetllar el projecte.

Cal destacar que durant els 16 anys de Convergència i Unió es va perdre molt de temps decidint el traçat i redactant el projecte. 16 anys. 

El projecte del CAT es planteja a l’últim mandat de l’Antoni Sánchez, concretament s’aprova el 27 de juny de 2002 la reserva d’aigua del CAT.

3. DIVERSES SOLUCIONS

Fa dies que s’exploren diferents solucions, tant pel finançament del CAT com per portar aigua als dipòsits. Una de les opcions que hi ha plantejada és la d’un crèdit, però no a llarg termini, sinó a mitjà termini i amb carència els primers dos anys per poder així amortitzar a mesura que es rebin les subvencions, per tant, és millor assegurar les subvencions.

4. FINANÇAMENT

Al maig del 2019 no hi havia el 100% del finançament lligat. Només hi havia la resolució per escrit de la subvenció de l’ACA de 500.000.

La subvenció de la Diputació de Tarragona queda compromesa per escrit el 27/10/2020, amb 500.000 euros més. La partida per aquesta subvenció apareix per primer cop al pressupost de la Diputació del 2021.

5. GESTIÓ AMB LA INDÚSTRIA

L’Equip de Govern treballa colze a colze amb l’empresa CuniEspluga. Anteriorment, abans de realitzar talls, la direcció de l’empresa prenia la decisió d’autoabastir-se, pels seus vincles amb l’Espluga, prenia les mesures sense que l’Ajuntament l’obligués. Parlem de volums molt inferiors al que farien falta actualment.

La direcció actual d’aquesta empresa continua tenint la voluntat d’arribar a solucions conjuntes amb l’Ajuntament, des del principi.

6. ALTRES SOLUCIONS

S’estan estudiant diferents opcions per a què CuniEspluga pugui desconnectar-se de la xarxa temporalment

També es valoren altres opcions que podrien solucionar de manera temporal la manca d’aigua.

Dir, per part de Junts, que no s’està fent res és faltar a la veritat i més quan es va informar d’això a l’oposició durant la Junta de Portaveus del dimarts 8 de novembre.

7. GESTIÓ DE LES FUGUES

No s’ha deixat d’actuar en cap moment. Pel que fa a la possible fuita detectada al Riu Sec l’Equip de Govern també ha fet una anàlisi de l’aigua i no és concloent que sigui d’una fuita. L’aigua analitzada té característiques similars a la del pou de la Biela perquè prové del mateix aqüífer.

L’avís per part de Junts a la brigada es realitza a peu de carrer durant una conversa amb els operaris que estaven treballant-hi. 

Des de la brigada ja es va detectar anteriorment i s’ha anat realitzant comprovacions per determinar la procedència d’aquesta fuita, ja que el tram de canonades existents està ubicada a més de 300 metres. També s’ha realitzat un canvi de canonada de forma preventiva per assegurar possibles fuites i una intervenció externa per la recerca d’aquesta possible fuita o d’altres en aquesta zona.

El manteniment de les Cent Fonts s’efectua com es té previst. També s’observa que la instal·lació té possibilitats de millora que ja s’han començat a realitzar i es finalitzaran en les properes setmanes.

8. PODEM TALLAR L’AIGUA A LA INDÚSTRIA?

A través del personal tècnic i jurídic de l’Ajuntament s’han fet consultes tant a l’ACA com a Salut per saber si es podia tallar el subministrament de manera unilateral a les indústries o als rentadors. La resposta va ser que no s’aconsellava aquesta opció si al reglament municipal d’aigües no està recollida aquesta possibilitat. Ens aconsellaven dialogar amb les empreses i això és el que s’ha fet.

9. NO ACCEPTEM LLIÇONS

L’Equip de Govern ha fet tot el possible per garantir el subministrament d’aigua. Som Espluga lamenta que amb el tema de l’aigua el grup que va estar governant l’Ajuntament durant 16 anys practiqui electoralisme en un tema sensible.

Som Espluga no accepta lliçons de gestió per part de qui no va aconseguir una solució definitiva pel problema de l’aigua en 16 anys, però sí que accepta idees, que encara no n’hem vist cap de constructiva. 

10. ACTUACIONS

Des de Som Espluga treballem per deixar enllestit durant aquest mandat:

 • La piscina reformada per tal de no continuar perdent aigua. Realitzat.
 • El projecte del CAT aprovat per assegurar-ne l’execució, amb les subvencions i el sistema de finançament per fer-ho realitat. En procés.
 • Un projecte ambiciós per substituir 3,7 km de canonades de la xarxa d’aigua en mal estat de la urbanització Carreras, amb subvenció de 500.000 € atorgada, projecte aprovat i licitació feta. En procés.