SOM ESPLUGA pren la iniciativa al ple i proposa tres mocions que no són acceptades pel govern bipartit al·legant motius econòmics i constitucionalistes

El grup de SOM Espluga es va interessar per temes com el nou model de la ràdio municipal, l’estat de les matrícules a la Llar d’Infants, el darrer incendi forestal a l’Espluga o l’estat actual de la Sala Parroquial.

El passat dimecres 29 de juliol a les 22 h va tenir lloc el segon ple municipal de la legislatura 2015-2019, a la Sala Polivalent de l’Antic Hospital de l’Espluga.

L’ordre del dia incloïa els punts següents:

  1. Aprovació de l’esborrany de l’acta 7/2015 celebrada pel Ple municipal el dia 7 de juliol de 2015.
  2. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia 041 a 054 del 2015 als efectes del seu coneixement i ratificació si s’escau.
  3. Determinació de les 2 festes locals de l’any 2016.
  4. Modificació del pressupost expedient 3/2015 de crèdit extraordinari mitjançant transferències.
  5. Modificació del pressupost expedient 4/2015 de suplement de crèdit mitjançant transferències.
  6. Moció que presenta el grup SE-AM sobre la continuïtat de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí a l’Associació de Municipis per la Independència.
  7. Moció que presenta el grup de SE-AM sobre col·locar la senyera estelada a l’Ajuntament en recolzament al caràcter plebiscitari de les eleccions del 27 de setembre.
  8. Moció que presenta el grup de SE-AM per tal que es publiquin, de manera periòdica, les retribucions de l’alcalde i regidors de l’Ajuntament, així com les seves agendes polítiques.
  9. Informes de presidència i regidories.
  10. Precs i preguntes.

PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA
En el primer punt de l’ordre del dia el portaveu de SOM Espluga, Jordi Miró, va demanar que oficialment s’anomeni al grup adscrit al PSC amb la denominació oficial de la candidatura per tal d’evitar confusions: “Espluga Viva – CP” enlloc de “Candidatura de Progrés”.

L’acta del ple anterior es va aprovar per unanimitat amb les esmenes referents a la denominació d’EV-CP i la resposta que va donar el secretari durant el passat ple en referència a la legalització del Patronat de l’EFMR.

Pel que fa al punt número dos, el coneixement dels decrets d’alcaldia, la regidora de SOM Espluga Aïda Morgades, va preguntar pel canvi de model de gestió de l’activitat de l’aiguagim, que fins ara l’organitzava l’Ajuntament. La pregunta va ser si la fórmula de gestió d’aquest any, de la qual se n’ha fet càrrec el casal per petició de la mateixa entitat, seguiria en els pròxims anys. La resposta, per part de l’equip de govern, va ser afirmativa sense especificar quants anys durarà. També en aquest punt, el número dos de la formació d’esquerres, Josep M. Vidal es va interessar sobre la possible compra de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil per part de l’Ajuntament: quina seria la forma de pagament i quin equipament ocuparia aquestes dependències. L’alcalde va respondre que proposen un pagament a terminis i que, en principi, l’equip de govern té previst ubicar-hi habitatges socials de compra.

El punt tercer de l’ordre del dia era aprovar els dos dies de festa local pel proper 2016, que en aquest cas seran el divendres i el dilluns de Festa Major, o sigui, el 29 de juliol i l’1 d’agost. La proposta es va aprovar per unanimitat

El punt quatre de l’ordre del dia, de modificació del pressupost expedient 3/2015, feia referència a canviar de partida el pagament dels vals de Càritas per no crear traves fiscals als proveïdors i també a crear una partida per poder adquirir un vehicle municipal en fórmula de rènting. SOM Espluga es va abstenir en aquesta votació i Miró va al·legar que els canvis els semblaven bé però que el pressupost 2015 va ser rebutjat per l’oposició quan es van sotmetre a votació, en el seu moment.

En aquest punt, el regidor de SOM Espluga Xavier Rosell, s’interessa per saber quin tipus de vehicle serà, quines prestacions tindria i quin seria el cost anual. La resposta per part del secretari va ser que el cost seria de menys de 12.000 euros anuals i que el valor de 3.900 euros, el que afecta a la nova partida, és només dels quatre últims mesos d’enguany. El vehicle seria un tipus 4×2, que és un tot terreny sense arribar a ser un 4×4. En aquest moment no hi ha encara un contracte establert però les prestacions i el valor no serà superior a l’aprovat.

El següent punt de l’ordre del dia i segona proposta de modificació de pressupostos contenia, entre d’altres, l’augment de la partida destinada a pagar les noves retribucions dels regidors, que ha augmentat en la seva totalitat. En aquest punt, SOM Espluga va votar en contra, Miró va explicar que si la formació d’esquerres governés en solitari la proposta hagués estat diferent i, com s’havia dit en el ple anterior, es considerava que la dedicació era minsa en relació a les retribucions percebudes.

MOCIONS
Pel que fa a les mocions que va proposar el grup municipal SOM Espluga, se’n van presentar tres. La primera, defensada per Vidal, feia referència a la continuïtat del municipi a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) col·locant un cartell a l’entrada al poble on hi posés que l’Espluga és un municipi adherit a l’AMI i demanant que l’Ajuntament tingués un paper més actiu dins de l’associació. Aquesta proposta va ser rebutjada amb els vots contraris dels grups CiU i Espluga Viva – CP. L’argument defensat pels grups del govern ha estat el cost del rètol.

La segona moció, defensada per Ruiz de Porras, proposava donar suport a totes les candidatures que es presentessin a les eleccions del proper 27 de setembre que defensessin el seu caràcter plebiscitari. A més, a través de la moció es proposava posar una senyera estelada a la façana de l’Ajuntament fins a l’assoliment de la Independència, en mostra del compromís ferm amb aquest procés. La primera part de la moció, que fa referència al 27S, va ser aprovada per unanimitat. En canvi, la proposta de penjar l’estelada va ser rebutjada amb els vots de CiU i Espluga Viva – CP. El més significatiu en aquest punt és el recolzament al caràcter plebiscitari del 27S de la candidatura associada al PSC. Al mateix temps, el regidor del govern Antoni Vendrell va dir que penjar l’estelada a l’Ajuntament era un fet inconstitucional, paraules que han deixat sorpresos als components del grup municipal de SOM Espluga degut al canvi de discurs que ha patit el govern municipal arran de la incorporació de Vendrell a l’equip de govern.

Finalment, la tercera moció demanava publicar les agendes i retribucions de l’alcalde i regidors, derivades de les activitats retribuïdes dels seus càrrecs. Miró va defensar la moció com a compromís electoral de SOM Espluga. Aquesta proposta també va ser rebutjada per CiU i EV-CP, tot i que l’argumentació del sentit de la votació per part de l’equip de govern, no va ser del tot clara ni unànime. CiU va argumentar que el que exigeix la llei de transparència ja es compleix. SOM Espluga va respondre que estaria bé anar més enllà dels mínims obligatoris de dita llei.

PRECS I PREGUNTES
En l’apartat de precs i preguntes, SOM Espluga va interessar i va posar sobre la taula diversos temes.

En referència al nou model de la ràdio municipal Josep M. Vidal va preguntar en quin estat estaven les negociacions amb l’equip directiu de l’EFMR. Va aprofitar la pregunta per dir que el grup de SOM Espluga troba poc adient que el model de ràdio pública municipal només el defineixi l’equip de govern excloent a SOM Espluga, el grup que representa a més espluguines i espluguins al consistori. Jordi Torre va dir que de moment no hi havia cap proposta sobre la taula i que a pròxima reunió es faria dins del marc del Patronat i hi participarien tots els grups municipals. El regidor de Comunicació va afegir que les obres del nou estudi que amplia l’espai de l’emissora ja han finalitzat. A més a més, a petició del grup de SOM Espluga demanant si es podien retransmetre els plens, el regidor convergent va dir que tècnicament no era gens difícil però que l’equip de govern no trobava adequat interrompre la fórmula musical amb la situació actual de l’emissora.

Quant a l’estat de les matrícules per al curs 2015-2016 a la Llar d’Infants Municipal, Mª Jesús Martín, com a regidora d’Ensenyament va respondre a Aïda Morgades que hi ha exactament 17 matriculacions i que molt probablement augmentaran fins a 22 durant el mes de setembre. Martín va afegir que aquesta xifra és semblant a l’any anterior i que degut a això ja s’havia signat la reducció de jornada.

SOM Espluga també es va interessar per la solució que aplicaria l’ajuntament als xiprers cremats entre el carrer Ermita i Terra Alta ja que enteníem que la tanca que hi ha en aquest moment és una mesura de seguretat. L’equip de govern va respondre que s’havien reunit amb els veïns i que la solució seria substituir la tanca actual de xiprers per una de ferro deixant igual el marge que dóna al carrer Terra Alta.

SOM Espluga també va mostrar la seva preocupació pel darrer incendi forestal i es va interessar per  de la Sala Parroquial, després de l’esfondrament de la teulada. L’equip de govern va informar que, pel que fa a l’incendi, els bombers no acostumaven a informar a l’equip de govern i no hi havia novetats. Pel que fa a l’estat actual de la Sala Parroquial, van dir que des del govern municipal no tenen cap proposta perquè entenen que és un edifici de propietat privada.

Després que el regidor de Serveis informés que aquest any, de moment, no tenim problemes d’aigua, Xavier Rosell pregunta per l’estat de la interconnexió amb el pou de la masia del Fartet. La resposta del regidor del govern és que de moment no es realitzarà, doncs no hi ha pressupost per enguany i que serà un dels projectes del proper any.

Rosell també pregunta sobre el cartell informatiu que hi ha a la carretera de Montblanc informant de les obres que es realitzen a la Fassina, doncs aquesta obra ja està acabada i el cartell encara no s’ha retirat. La resposta del regidor de serveis és que és un cartell relacionat amb la Llei de Barris i desconeix si es pot retirar o no però es compromet a consultar-ho. Rosell també va preguntar sobre les tanques que hi ha a la mateixa vorera. La resposta del regidor va ser que es van instal·lar com a mesura de seguretat perquè la hi ha risc que l’arrebossat de la façana es desprengui.

Després que el regidor de Cultura, Jordi Torre, es felicités per l’èxit de la retransmissió de “La Traviata” als Jardins dels Francolins i digués que els problemes de so eren responsabilitat de l’emissió de TV3, Xavier Rosell va puntualitzar que per problemes tècnics imputables a la projecció de l’Espluga gairebé no es pot veure veure el final de l’obra.

La regidora Laura Ruiz de Porras es va interessar per les queixes de soroll, seguretat i insalubritat que van expressar els veïns del carrer Joan Amades, presents a la sala. La regidora de joventut, Èrika Soriano, va explicar que s’havia reunit amb el jovent per tal de solucionar el problema però que no ho havia fet  amb els veïns.

Ruiz de Porras, finalment, també es va interessar per  la situació de l’ambulància que és al CAP les 12 hores que aquest no dóna servei i que el Servei Català de Salut vol retirar. En aquest punt, l’equip de govern va exposar que no s’havia rebut una comunicació oficial en relació a aquesta informació. Des de SOM Espluga es va insistir en no deixar aparcat aquest tema i posar-hi molta atenció en els propers dies i setmanes, sobretot abans del mes d’octubre, que és quan està previst que l’ambulància marxi i deixi, així, d’oferir l’atenció sanitària actual.

El grup municipal de SOM Espluga també va fer altres preguntes i peticions, com ara: senyalitzar el carrer Penitents amb una senyal de carrer sense sortida per evitar que els foranis s’hi trobin atrapats, quan es realitzarien les obres d’arranjament de la plaça de Sant Isidre (després d’obtenir els resultats de les anàlisis del sòl), demanar que els passadissos de la platea del teatre del Casal es senyalitzessin i que es fes un manteniment de les plantes que envaïen l’espai del vestíbul del mateix teatre.

Al ple van assistir-hi veïns del carrer Joan Amades, que van exposar els problemes que pateixen: sorolls fins a altes hores de la matinada, falta d’higiene, perillositat en la conducció de vehicles que han estat a punt de tenir conseqüències, problemes de salubritat pel mal estat de la piscina instal·lada, vomitades a la via pública i als portals, etc. en relació a la gestió de l’equip de govern, inactiva a parer del veïnat present a la sala, per a resoldre la situació que estan patint ocasionada, segons els veïns, pels locals dels joves que tenen a la part del darrera dels seus habitatges. L’equip de govern es va comprometre a tornar a parlar amb els joves.

Al Ple també hi van assistir membres de la secció local de l’Assemblea Nacional Catalana, entitat convidada al ple per SOM Espluga tenint en compte els temes tractats a les mocions que el grup d’esquerres va presentar.

11214082_943607825699549_7489833081810768297_n

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s